Röttelötalolle tuli tuomio

0
Aikoinaan hyvin rakennettu talo on paneloitu ulkoa ja sijaitsee näkyvällä paikalla. Tämän kuntoisia rakennuksia näkee harvoin

Raimo Rönkkö on tehnyt kuntalaisaloitteen autioituneen ja ränsistyneen talon purkamisesta piharakennuksineen.

Talo sijaitsee yhteisellä maa-alueella Lautelassa, osoitteessa Terttiläntie 1008. Myllypalsta-niminen kiinteistö (761-417-878-8) on kooltaan 4 000 neliötä. Tontti on yhteistä maa-aluetta, jollla on iso joukko, kaikkiaan 106 osakasta.

Tontilla on vuosia tyhjillään ollut asuinrakennus ja ulkorakennus, jotka molemmat ovat kaatumispisteessä. Asuinrakennus seisoo Terttiläntien kyljessä. Vaarana on, että se onnettomasti kaatuu sivullisen päälle, tai että pikkulapset menisivät sisään uhmaamaan vaaroja.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan, kun rakennuksen käytöstä on luovuttu, rakennuspaikka ympäristöineen on kunnostettava niin, ettei se vaaranna turvallisuutta tai rumenna ympäristöä. Kiinteistön osakkaat vastaavat omistajina yhteisesti rakennusten turvallisuudesta ja siisteydestä.

Yhteisalueen kuusi suurinta osakasta ovat kiinteistöt 761-417-1-64, 761-417-2- 42, 761-417-3-69, 761-417-4-35, 761-417-5- 69 ja 761-417-21-2. Näidenkin joukosta suurin osuus tontista on alle prosentti.

Kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena ympäristölautakunta kehottaa omistajia ryhtymään toimenpiteisiin, ja saattamaan rakennukset sellaiseen kuntoon, että ne eivät vaaranna turvallisuutta tai rumenna ympäristöä.

Rakennusten tilanne tarkastetaan syksyllä. Tarvittaessa ympäristölautakunta ryhtyy jatkotoimenpiteisiin.

Ympäristölautakunta lähettää päätöksen tiedoksi kirjeitse kuudelle suurimman osuuden omistajalle.