Ryhtyisitko ikäihmiselle ulkoiluystäväksi?

0
Vapaa-aikapäällikkö Saija Ahola testaa Akustinpuiston penkkilenkkiä. Hetkeksi ulos raittiiseen ilmaan on hyvä alku neljän seinän sisälle jääneelle.

Voimaa vanhuuteen -ohjelma pukkaa ja tukee ikäihmisiä liikkeelle

Somero on mukana Ikäinstituutin koordinoimassa valtakunnallisessa kolmivuotisessa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. Tarkoituksena on lisätä liikkumis- ja ulkoilumahdollisuuksia vielä kotona itsenäisesti pärjääville ikäihmisille.

Somerolla esimerkiksi pystytettiin keväällä penkkilenkki Akustinpuistoon.Lenkillä on penkkien yhteydessä vinkkitaulut, joiden teemat vaihtelevat kuukausittain. Kesäkuussa alkoivat jumpat Kiiruun koulun kentällä. Viimeinen jumppa on 30.6.

Syksyllä on luvassa tasapainoa ja voimaa kehittäviä liikuntaryhmiä.

– Syksyllä kokeilemme pihajumppia paikoissa, joissa ympärillä asuu enemmän ikäihmisiä. Tavoitteena on saada väki ulos raittiiseen ilmaan. Jumpat suunnitellaan siten, että heikompikuntoisetkin pystyvät niihin osallistumaan. Mukaan kannattaa lähteä vaikka vain aluksi katselemaan, kannustaa kaupungin vapaa-aikapäällikkö Saija Ahola.

Erilaisin teemoin tuodaan esille, mitä mahdollisuuksia Somerolta löytyy liikuntapuolella.

– Suunnitteilla on muun muassa yhdessä kotihoidon kanssa oman esitteen laatiminen ikäihmisille. Sillä aktivoidaan väkeä. Siihen kaavaillaan ideoita kotona asuville, esimerkiksi liikuntaharjoitteita ja puuhasteluvinkkejä, mutta myös turvallisuuden tueksi yhteystietoja, keihin ottaa yhteyttä, selvittää Ahola.

Ulkoiluystävätoimintaa elvytetään, ja kehitetään vertaisohjaajatoimintaa. Vähän liikkuva saattaa olla arka lähtemään yksin ulos; ”jos vaikka kaadun, mistä sitten saan apua, mitä jos loukkaannun ja toipuminen kestää pitkään”. Tukihenkilön turvin uskaltaa piipahtaa ulkona.

Tueksi ja turvaksi kaupunki ja seurakunta yhdessä kouluttavat henkilöitä. Jos innostuu ikäihmisten liikuntatukihenkilöksi, niin tietoja antaa ja ilmoittautumisia ottaa vastaan Saija Ahola.

– Tai jos yhdistys, seura, yhteisö tai jokin muu taho haluaa mukaan kehittämään toimintaa, niin kannattaa olla yhteyksissä minuun, jatkaa Ahola.

Kaupungin liikuntapalvelujen, sivistys- ja vapaa-aikatoimen mukana kehittelemässä ovat muun muassa sosiaali- ja terveystoimi, vanhusneuvosto, Eläkeliiton Someron yhdistys ja Syke.

Voimaa vanhuuteen -ohjelman aikana aloitetut toiminnat on tarkoitus vakiinnuttaa paikallisiksi käytännöiksi.

Tilastojen mukaan joka toisella yli 75-vuotiaalla kotona asuvalla on liikkumisvaikeuksia, esimerkiksi haasteita kävellä puoli kilometriä. Nämä ihmiset tarvitsevat liikkumiskyvyn, osallisuuden ja itsenäisen selviytymisen avuksi terveysliikuntaa.

Neljäsosa iäkkäiden kaatumisista on ehkäistävissä säännöllisellä voima- ja tasapainoharjoittelulla.

Saija Ahola muistuttaa, että lihasvoimaa ja tasapainoa pystyy harjoituttamaan hyvin pienilläkin teoilla. Esimerkiksi tuolijumpalla, ojentamalla jalkoja eteen, tekemällä istumasta nousuja ylös-alas ja ojentamalla käsiä eri suuntiin.

– Elämän laatu paranee, kun pystyy liikkumaan turvallisesti, ja tapaamaan muita ihmisiä. Sosiaalinen puoli on tärkeä, sanoo Ahola.