Salolle ei heru edelleenkään vettä Somerolta

0
Iso-Pitkustan järvimaisemaa muutamien vuosien takaa.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Liikelaitos Salon Veden valituslupahakemuksen. Päätös tarkoittaa, ettei Salon Vesi voi valittaa eikä saa ottaa edelleenkään vettä Hyyppärän harjualueelta.

Oikeus totesi, ettei asian käsittelyssä ole tapahtunut virhettä. Muutakaan painavaa syytä ei ole, jotta valituslupa voitaisiin myöntää. Kyseessä ei ole myöskään ennakkotapaus.

Salo haki valituslupaa KHO:lta Vaasan hallinto-oikeuden viime syksyiseen päätökseen. Silloin Vaasan hallinto-oikeus ei antanut Salon jatkaa vedenottoa Kiikalan ja Someron harjualueilta.

Tätä ennen jo Etelä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi liikelaitoksen hakemuksen pysyvästä vedenotosta. Määräaikainen vedenottolupa oli päättynyt maaliskuussa 2018.

Tällöin perusteluina oli, että Salon vedenotto laskee vedenkorkeutta muun muassa Kalattomassa, Pitkustoissa ja muissa lammissa, tyhjentää alueen yksityisten kaivoja ja vähentää harjualueiden virkistyskäyttöä.

On todettu, että pohjavesivirtaaman väheneminen on lisännyt pohjaveden, lampien ja järvien vedenkorkeuden vaihtelua. Luonnontilaisten lähteiden virtaamat ovat pienentyneet.