Someron seurakunnan tilinpäätös viime vuodelta näyttää 133 570 euroa ylijäämää. Taseen loppusumma on noin 4,74 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli noin 4,52 miljoonaa euroa.

– Meillä oli hyvä vuosi taloudellisesti. Se johtuu osittain siitä, että koronapandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten takia seurakunnan toimintaa oli viime vuonna merkittävästi vähemmän kuin normaalisti. Rahaa jäi käyttämättä, arvioi seurakunnan talouspäällikkö Kirsi Parviainen.

Vuosikate on noin 248 000 euroa arvioitua parempi. Henkilöstökuluissa säästöä syntyi vajaat 59 000 euroa. Palveluiden ostoon varattua määrärahaa jäi käyttämättä noin 88 000 euroa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin budjetoitua määrärahaa jäi käyttämättä noin 76 000 euroa. Verotuloja kertyi noin 19 000 euroa enemmän.

– Lomautuksiin ei tarvinnut lähteä, vaan jokaiselle seurakunnan työntekijälle löytyi ja pystyttiin järjestämään töitä, toteaa Parviainen.

Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate oli 1 410 128 (edellisvuonna 1 265 005). Edelliseen vuoteen verrattuna lähinnä verotuloilla katettavia toimintakuluja oli noin 145 100 euroa enemmän. Talousarvioon verrattuna säästöä toimintakatteen kohdalla syntyi noin 200 000 euroa.

Kassavaroja tilikauden lopussa oli 2 006 127 euroa (edellisvuonna 1 728 351).

Kirkkovaltuusto hyväksyi Someron seurakunnan viime vuoden tilinpäätöksen.