Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina. Eli nyt jos koska on aika vaikuttaa.

Kaupunginvaltuusto on kunnan ylin toimielin eli ylin poliittinen päätösvalta kuuluu sille.

Ja yksin me kuntalaiset päätämme, ketkä tätä valtaa käyttävät tulevat neljä vuotta.

Kannattaa myös muistaa, että valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Kuntalaki painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana, jossa on tärkeää tulevaisuuteen suuntautunut, kunnan toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen ja linjaaminen.

Siksi äänestäminen kuntavaaleissa on meille asukkaille tuki tärkeää.

Somerolla on neljä äänestyspaikkaa: kaupungintalo sekä Kirkonmäen, Oinasjärven ja Pitkäjärven koulut. Äänestää voi sunnuntaina 13.6. kello 9–20 oman äänestysalueen vaalipaikalla.