Vihanto & Co luonnostelee uuden Tervaskannon – Kahdet luonnokset tekeille: rakennus puisena ja betonisena

0
Uuden hoivakodin saaminen entisen kehnon tilalle on ollut mutkikasta. Nyt on löydetty kuitenkin suunnittelija uudelle rakennukselle.

Huhtikuinen ensimmäinen kierros uuden Hoivakoti Tervaskannon arkkitehtisuunnittelusta epäonnistui.

Tehtävään ehdittiin valita Arkkitehtuuritoimisto Vihanto & Co Oy. Ilmeni kuitenkin, että referenssien käsittely ei ollut tarjoajien välillä yhtäpitävä. Sitä todisti saatujen tarjousten suuri hintaero.

Uusi tarjouspyyntökierros käynnistettiin ehdolla, että puurakentamisen (CLT-elementin) referenssejä riittää vain yksi kohde viiden vuoden ajalta. Myös rakennesuunnittelija kävisi yhteistyökumppaniksi. Tarjouspyyntöaineistoon lisättiin kustannusarvioiden laadinta.

Suunnittelutarjouspyyntö käsitti luonnossuunnittelun, kahden runkoratkaisuvaihtoehdon laatimisen L1-vaiheeseen sekä runkovaihtoehtojen kustannusarviolaskennan.

Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta. Tarjouksen antoivat ensimmäisellä kierroksellakin mukana olleet Arkkitehtuuritoimisto Vihanto & Co Oy ja Kirsti Sivén ja Asko Takala Arkkitehdit Oy. Kolmanneksi tarjoajaksi mukaan liittyi nyt Siren arkkitehdit Oy.

Arviointiperusteissa oli suuri painoarvo hinnalla: hinta 60 pistettä, laatu 40 pistettä. Ne laskettiin yhteen.

Tekninen lautakunta päätti valita Hoivakoti Tervaskannon uudisrakennuksen suunnittelijaksi hinta/laatu-pisteiden pohjalta tamperelaisen Arkkitehtuuri Vihanto & Co Oy:n, ensimmäisen kierroksen tavoin.

– Kyllä tarjouksissa eroja oli edelleen. Niin kuin viimeksikin oli, niin sellainen näkyi edelleen. Prosentuaalisesti eroa oli ihan merkittävästi, tekninen johtaja Marko Mäkinen kommentoi kilpailutuksen tulosta.

Mäkinen huomauttaa, että suunnitelmien valmistuminen menee elokuun loppuun.

– Luonnosten pohjalta päätetään uudestaan, tehdäänkö siitä betonirunkoinen vai CLT-runkoinen. Rakentamisen aloittamisen aikataulusta ei tässä vaiheessa voi sanoa mitään. Riippuu siitä, mikä päätös tehdään, Marko Mäkinen arvioi.

– Uusi kaupunginhallitus tai kaupunginvaltuusto käsitykseni mukaan käytännössä päätöksen tekee. Jonkun toimielimen joka tapauksessa pitää tehdä päätös, miten hankkeessa edetään.

Suunnittelijalla on vapaat kädet valita, tehdäänkö rakennuksesta yksi- vai kaksikerroksinen.

– Palomääräykset saattavat vaikuttaa tähän merkittävästi.

Rakennus tulee olemaan kooltaan noin 3 200 huoneistoneliötä.

– Se on tilaohjelman mukainen neliömäärä.

– Vanha ja uusi Tervaskanto eivät ole tiloiltaan vertailukelpoisia. Muun muassa huonekoot ovat erilaisia. Ne eivät vastaa tämän päivän vaatimuksia. Lähin vertailukohta on pikemminkin Katajakoti, Marko Mäkinen luonnehtii.