Keväällä kylvettyjen viljojen, rypsin, rapsin ja muidenkin kasvien osalta jatkuva kuivuus pienentää satoja. Luonnonvarakeskus arvioi viljasadon olevan kymmenyksen keskimääräistä heikompi.

Ohrasato on pienin sitten vuoden 1987. Arvio ohrasadosta, noin 1 240 miljoonaa kiloa, on viidenneksen kymmenen vuoden keskisatoa pienempi. Ohra on eniten viljelty vilja Suomessa. Toiseksi eniten viljellään kauraa. Sen satonäkymät, noin 1 030 miljoonaa kiloa, ovat keskimääräiset.

Vehnä- ja ruissato on jäämässä reilun kymmenesosan keskimääräisestä.

Syysviljat, kuten syysvehnä ja -ruis, pääsivät hyvään kasvuun ennen helteitä. Ne lienevät tämän satokauden onnistujia. Syysvehnän osuus kokonaisvehnäsadosta kasvanee kolmannekseen, tavallisesti sen osuus on viidenneksestä kymmenesosaan.

Pienentyneestä kylvöalasta huolimatta ruissato voi yltää yli 70 miljoonaan kiloon, kun syysruis pystyi hyödyntämään alkukevään kosteuden kasvuunsa. Silti ruissato ei tule kattamaan kotimaista noin 100 miljoonan kilon vuosikulutusta.