Lomautukset vähenivät edelleen kesäkuussa

0
Eniten avoimia työpaikkoja Varsinais-Suomessa on rakennusalalla.

Työttömien työnhakijoiden (303) osuus työvoimasta (3610 ihmistä) oli Somerolla kesäkuussa 8,4 prosenttia.
Varsinais-Suomessa työttömien määrä väheni kaikissa seutukunnissa. Muutos perustui pääosin lomautettujen määrän romahdukseen. Salon seutukunnassa (Salo+Somero) se oli 11,0 prosenttia. Alin työttömyysaste Varsinais-Suomen seutukunnista oli Turunmaan saaristossa (7,2%). Varsinais-Suomen työttömyysaste oli 11 prosenttia.
Työttömiä työnhakijoita oli Somerolla kesäkuussa 303, mikä on vähemmän kuin vuosi sitten, 389, mutta enemmän kuin toukokuussa, 279. Miehiä työttömistä oli 155 ja naisia 148. Heistä alle 25-vuotiaita oli 32 ja yli 50-vuotiaita 139. Pitkäaikaistyöttömiä oli 81 ja vammautuneita tai pitkäaikaissairaita 43.
Lomautettuja oli kesäkuussa Somerolla 28. Avoimia työpaikkoja oli 51.
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun lopussa yhteensä 25 300 työtöntä työnhakijaa. Kesäkuun aikana työttömien määrä yleensä kasvaa kuten nytkin 1 200 hengellä.
Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt 9 400 henkilöllä (27 %) eli ripeämmin kuin koko maassa yleisesti (24%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 7 200 henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen.
Heinäkuussa työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä nousee normaalisti hivenen.
Kesäkuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla Varsinais-Suomen työ­ ja elinkeinotoimistossa 5 900 kappaletta eli enemmän (+101 %) kuin vuosi sitten. Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 22 500 eli 9 900 (+79%) enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna kesäkuun aikana 13 600 kappaletta, joista 7 500 oli uusia, kesäkuun aikana avautuneita työpaikkoja. Näin uusia työpaikkoja tuli kesäkuussa tarjolle tuplasti enemmän kuin vuotta aiemmin.
Kuluvana vuonna työvoiman kysyntä on ollut poikkeuksellisen vilkasta ja lähes kaikilla aloilla osaajia haetaan enemmän kuin viime vuosina. Eniten paikkoja on ollut auki rakennusalan tehtävissä, jossa työvoiman kysyntä on tänä vuonna yli tuplaantunut verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen.
Myös teollisuudessa, hotelli­ ja majoituspuolella sekä siivousalan tehtävissä on paikkoja ollut yli tuplasti viime vuoteen verrattuna.