Millaiseksi haluat keskustaa kehitettävän?

0
Keskustaympäristön kehittämisen viitesuunnitelmaan ja puistostrategiaan pääsee tutustumaan kirjaston lehtienlukusalissa 18.7. saakka. Ne ovat esillä myös kaupungin nettisivuilla.

Kansa saa sanoa mielipiteensä Someron syrän -hankkeen tuottamista suunnitelmista paikkakunnan keskustan kehittämisessä. Keskustaympäristön viitesuunnitelma ja puistostrategia palautelaatikkoineen on esillä kirjaston lehtienlukusalissa 18. heinäkuuta saakka. Siihen voi tutustua myös kaupungin verkkosivuilla ja antaa sitä kautta palautetta tai laittaa sähköpostia osoitteeseen dennis@somelar. Kommentteja voi antaa elo-syyskuussakin.

Tuonnempana syksyllä on tarkoitus järjestää myös yleisötilaisuuksia, joissa esitellään, keskustellaan asiasta kasvotusten ja osallistetaan väkeä oman ympäristönsä kehittämiseen.

Someron syrän -suunnitelmissa ehdotetaan esimerkiksi, että tori siirtyisi Kiiruun puiston pohjoispuolelle Kiiruuntien varteen. Tuonnempana torille saisi lisää tilaa Kiiruuntieltä, ja ajoneuvoliikenne koululle, uimahallille, kirjastoon ja monitoimitaloon tapahtuisi Raadelmantietä tai Koulutietä pitkin.

Nykyistä toria aktivoitaisiin rakentamalle alueelle skeittiparkki ja siirrettäisiin linja-autoasema sekä taksiasema sinne. Jukolan taloa hyödynnettäisiin alueen aktivoinnissa.

Joensuuntien moottoriliikennettä esitetään rajoitettavaksi esimerkiksi kaventamalla ajotietä. Liikkeille ja niiden terasseille, samoin kuin kevyelle liikenteelle ja istutuksille annetaan lisää tilaa. Siten turvallisuus kasvaa ja melu vähenee. Toimilla ydinkeskustan arvioidaan tiivistyvän, jäsentyvän, tulevan viihtyisämmäksi ja muuttuvan kaupunkimaisemmaksi. Someron ydin terävöityy.

Kaupungin vehreä sydän. Kiiruun puisto olisi edelleen tapahtumien pitopaikka, mutta nykyistä näkyvämpi, keskeisempi ja rauhallisempi. Puiston maakellaria esitetään kahvilaksi.

Puistostrategiassa pyritään liittämään puistot selkeämmäksi osaksi yhdyskuntarakennetta. Listatut 67 puistoaluetta on jaettu keskus-, virkistys- ja lähipalvelupuistoihin. Niitä on tarkoitus yhdistää kevyen liikenteen reiteillä, jotka luovat puistoista selkeitä kokonaisuuksia ja tarjoavat vaihtoehtoisia kulkureittejä keskustan alueelle, esimerkiksi jalan ja polkupyörällä liikkuville.

Suunnitelmaan kuuluu myös kevyen liikenteen silta Elonpellon alueelta Akustinpuistoon.

Someron syrän -hankkeessa selvitetään keskustaympäristön vahvuudet ja kehityskohteet sekä laaditaan keskustan kehitykselle viitesuunnitelma osayleiskaavan laadintatyön pohjaksi.

– Sillä pyritään vahvistamaan keskustan elinvoimaisuutta ja lisäämään kaupunkitilan viihtyisyyttä ja palvelutarjontaa. Suunnitelma asettaa suuntaviivat ja esittää keinopaletin keskustan kaupunkiympäristön kehittämiselle niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Keskustan elävyys on olennaista myös kaupungin hyvinvoinnin kannalta, ovat Valtteri Kaarlamo, Anselmi Moisander ja Dennis Somelar tiivistäneet. Arkkitehtuurikilpailun voittajina he valikoituivat Tampereen arkkitehtiopiskelijoista viitesuunnitelman tekijöiksi.

Hankkeen toteutusta ohjaa Someron kaupungin viranomaisista, luottamushenkilöistä koostettu kahdeksanhenkinen ohjausryhmä.