Peurankaatolupia lisättiin tuntuvasti

0

Suomen riistakeskuksen Varsinais-Suomen toimialueelle on myönnetty tulevalle metsästyskaudelle 24 249 valkohäntäpeuran ja 1 564 hirvenpyyntilupaa. Valkohäntäpeurojen lupamäärä lisääntyi viime metsästyskaudesta yli 30 prosenttia.
Somerolle lupia myönnettiin 1 730 peurankaatolupaa, kun niitä viimeisimmällä pyyntikaudella oli tuhat.
Viime metsästyskaudella Somerolla onnistuttiin käyttämään lähes kaikki luvat, eli kaatoprosentti oli 95,7.
– Nyt haetulla pyyntilupien määrällä valkohäntäpeurakantaa vähennetään kohti maaliskuussa 2021 asetettuja tavoitteita, kertoo riistapäällikkö Mikko Toivola Suomen riistakeskuksesta.
Luonnonvarakeskuksen keväällä tekemän arvion mukaan valkohäntäpeurakanta Varsinais-Suomessa on suurempi kuin vuotta aiemmin. Koko maan kanta-arvio oli noin 125000 eläintä. Arvion mukaan reilut 25 prosenttia lajin yksilöistä elää Varsinais-Suomen alueella. Valkohäntäpeura onkin ylivoimaisesti alueen tärkein riistaeläin.
Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto asetti maaliskuussa valkohäntäpeurakannan tavoitetiheydet Varsinais-Suomen viidelle hirvitalousalueille. Tavoitetiheydet vaihtelevat hirvitalousalueilla välillä 19–32 eläintä/1000 hehtaari. Myönnetyllä pyyntilupamäärällä kantaa on mahdollista vähentää kohti tavoitteita.
Metsästäjät ovatkin asetettujen numeeristen tavoitteiden saavuttamiseksi hakeneet metsästyskaudelle 2020–2021 ennätysmäärän valkohäntäpeuran pyyntilupia. Haetulla lupamäärällä on mahdollista ampua reilusti yli 35000 valkohäntäpeuraa.
Hirven pyyntilupamäärä pysyi vuoden 2020 tasolla. Niitä Somerolle myönnettiin 80, kun viime vuonna kaatolupia oli 73. Kaatoprosentti viime kaudella oli Somerolla sata.
Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan hirvikanta oli Varsinais-Suomen hirvitalousalueilla maaliskuussa noin 4000 yksilöä. Tämä on noin 5 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.
Metsästäjät hakivat tulevalle metsästyskaudelle yhteensä 1564 hirvilupaa, mikä on 12 pyyntilupaa enemmän kuin vuotta aiemmin.
– Varsinais-Suomen pyyntilupamäärän vähäinen muutos kertoo osaltaan hirvikannan tasaisesta kehityksestä maakunnan alueella, sanoo Toivola.