Tavallinen perhearki riittää

Tukiperhe nimensä mukaisesti tukee perhettä, kun perhe sitä tarvitsee, esimerkiksi vanhempien uupumuksen tai eron vuoksi. Tukiperhe ottaa lapsen muutamaksi tunniksi, viikonlopuksi kotiinsa elämään tavallista arkea. Tekee ruokaa, katselee televisiota, pelaa pelejä, käy tuettavan kanssa vaikkapa jätskillä, elokuvissa ja harrastuksissa kerran viikossa, kuukaudessa.

Tukiperhe antaa aikaansa ja huomiotaan.

– Tavallinen perhe-elämä, arki riittää. Se on läsnäoloa ja turvallinen ympäristö. Ei tarvitse järjestää huvipuistoreissuja tai vastaavia, toteaa sosiaalityöntekijä Iina Rosnell.

– Kunhan auttajalla ja koko tukiperheellä on halu auttaa, oma elämä tasapainossa ja vakaa, jotta pystyy tarjoamaan lapselle turvallista aikuisuutta, sanoo sosiaaliohjaaja Tiina Hämäläinen.

Tukiperheitä tarvitaan vaihtelevasti Somerolla, sillä perhetilanteet voivat äkistikin muuttua. Voi olla muutto toiselle paikkakunnalle, jossa verkostoa ei ole, vanhempien ero, sairautta, väsymystä ja jaksaminen koetuksella.

– Tärkeä olisi saada apu hetimmiten, kun sille on tarve. Ei perhe pysty odottamaan pitkään, kun tilanne on päällä, sanoo Iina Rosnell.

Tukiperheen kautta lapsi saa useamman välittävän aikuisen, turvallisen paikan, erilaista tekemistä ja sosiaalinen elämä laajenee sekä vanhemmat hetken levähdyksen, tuen jaksamiseen.

Tukihenkilön antama aika voi kohdentua niin tuen tarpeessa olevalle lapselle kuin aikuisellekin. Tyypillinen tarve syntyy esimerkiksi yksinäisyyden kokemuksesta ja verkostojen puutteesta.

Tukihenkilön tai -perheen ei tarvitse olla sosiaalialan ammattilainen, mutta tietty kurssitus on oltava plakkarissa. Koulutuksen voi käydä muutakin kuin Someron kaupungin ohjauksen kautta, esimerkiksi sijaishuoltoyksikön tai MLL:n.

Kaupungin sosiaalitoimi aloittaa tukiperhe- ja -henkilökoulutuksen elokuussa. Infotilaisuus on 19.8. Lamminniemen Hyvinvointikeskuksessa, Jänistiellä. Koulutuskertoja on pari, kolme, yhteensä noin 15 tuntia.

– Koulutuksen käyminen ei sido eikä velvoita. Sen jälkeen ei tarvitse ryhtyä tukiperheeksi tai tukihenkilöksi. Rohkeasti vaan mukaan, kehottavat Hämäläinen ja Rosnell.

Sosiaalitoimi arvioi tuettavan, ja lapsen kohdalla myös vanhempiensa, kanssa, minkälainen tuki lapselle on paras, ja yhyttää tuettavan ja tukijan toistensa luo.

Sosiaalitoimi käy kotikäynnillä tukiperheen luona ennen toiminnan aloittamista. Silloin selvitetään muun muassa, kuka perheeseen kuuluu ja onko tukiperheellä asiakkuuksia sosiaalitoimeen. Turvallisuuden ja koskemattomuuden vuoksi jokaisen tukihenkilöksi tai -perheeksi haluavan rikostaustat selvitetään.

– Jotta tukiperhe pystyy antamaan tukea, on sillä itsellään oltava asiat kunnossa. Tärkeää on keskinäinen luottamus, sitoutuminen ja säännöllisyys. Lapselle ei ole syytä aiheuttaa uusia pettymyksiä, sanoo Tiina Hämäläinen.

Tukiperhetoiminnasta saa tietoja tai ilmoittautua mukaan koulutukseen sosiaaliohjaaja Tiina Hämäläiselle sähköpostilla tiina. hamalainen@somero.fi tai soittamalla numeroon 044 7791 222, tai sosiaalityöntekijä Iina Rosnelille 044 7791 442.