Vain 34 uutta opiskelijaa aloittaa Someron lukion ekaluokan

0
Someron lukio on läheinen ja opiskelijoita tukeva. Tässä rehtori Merja Klemola nyörittää vanhojen tanssipukua, Noore Serlippens somettaa. Kuva kevään 2020 vanhojen tansseista.

Pienen lukion vahvuudet on saatava nuorten tietoon

Elokuussa koulujen alkaessa Someron lukion ensimmäisellä luokalla on tulossa vain 34 oppilasta. Se on huomattavasti vähemmän kuin edellisenä syksynä. 2020 lukion aloitti 47 uutta opiskelijaa.

Someron lukion rehtori Merja Klemola sanoo osasyyksi opiskelijamäärän laskuun, että tänä keväänä yhdeksäsluokkalaisia oli Somerolla vähemmän.

– Seuraava ikäryhmä on taas suurempi. Mutta kun peruskoulun oppilasmäärät pienenevät, yleensäkin lasten määrä vähenee, niin se tarkoittaa meidänkin lukiossa vähemmän opiskelijoita.

Tänä keväänä lukuvuoden lopussa Someron lukiossa oli ykkösiä 47, kakkosia 63, jossa on mukana muutamat abi, joka jatkaa opintoja vielä syksyllä sekä abeja 44. Yhteensä lukiossa oli 154 opiskelijaa. Tulevalla lukukaudella joukko on 143: 34 ykköstä, 46 kakkosta ja 63 kolmosta.

– Vuoden mittaan aina muutamia opiskelijoita vaihtaa koulua. Muutosta tapahtuu sekä meiltä pois, että meille takaisin, kertoo rehtori.

Someron kouluverkkoselvityksen yhteydessä on tehty joitain ennusteita myös lukion osalta. Ennusteet ovat hyvin erilaisia sen mukaan, miten paljon yläkoululaisista jatkaa lukiossa, paljon ammatillisissa oppilaitoksissa, eikä niissä ole huomioitu muualta tulevia.

Kun opiskelijamäärä vähenee, edessä on, että valtion tuki, valtionosuudet ja opetustunnitkin vähenevät.

Rehtori Klemola harmittelee, että parina lukukautena ei ole pystytty koronan vuoksi järjestämään tutustumistilaisuuksia lukioon. Virtuaalisesti ei ole sama asia, kun päästä paikan päälle tutustumaan.

– Opo on käynyt joissakin lähiseutujen yläkouluissa (ei nyt korona-aikana) kertomassa lukiostamme. Markkinointi on asia, johon meidän täytyy koronan jälkeen paneutua. Yhtenä tärkeänä kanavana pidän paikallisia lehtiä, koska suurin osa opiskelijoistamme tulee lähiseudulta.

Aina silloin tällöin on puhuttu erikoislukion perustamisesta Somerolle, esimerkiksi liikuntaan erikoistuvasta opinahjosta.

– Toistaiseksi ei ole löytynyt sopivaa konseptia, eikä aika näiden jatkuvien muutosten, joita lukiokoulutukseen kohdistuu, aika ole sopiva, sanoo Klemola.

– Toisaalta meilläkin on jo nyt mahdollisuus ottaa liikunnasta 8 kurssia, 7 kurssia musiikista sekä kuvataiteesta ja kuusi draamasta. Meillä on laajat tarjonnat, vaikka emme ole erityislukio, muistuttaa rehtori.

Someron lukiolla on useita vahvuuksia.

– Lukiomme on sopivan kokoinen. Se on riittävän iso, jotta voimme tarjota hyvin kursseja. Toisaalta olemme riittävän pieni, jotta opiskelijat tuntevat toisensa sekä opettajat ja opiskelijat myös. Opettajan on helppo auttaa opiskelijaa opinnoissa, kun jokainen opiskelija on yksilö eikä huku massaan.

Tästä konkreettisena osoituksena ovat esimerkiksi hyvät ylioppilastulokset, vaikka on eletty korona-aikaa.

Tänä epidemia-aikana tukiopetuksia on annettu etänä.

– Meillä annettiin etäopetusta, mutta se ei tosiaankaan tarkoittanut etäopiskelua eikä opiskelijan jättämistä yksin. Opettaja on ollut mukana tukemassa.

Tarvittaessa saa nopeasti apua, esimerkkeinä tukiopetus, erityisopetus, terveydenhoitaja ja kuraattori.

– Olemme joustava ja muuntautuva lukio. Pystymme lukuvuoden aikana muuttamaan ja lisäämään kursseja, ja kokoamaan tarvittavan porukan kasaan. Joustavuudessa auttaa opettajisto, joka pyrkii antamaan kaikkensa joukolle.

Opiskelijoita, heidän tarpeitaan ja ideoitaan kuunnellaan. Opiskelijan ääni kuuluu ja he pystyvät vaikuttamaan kurssiantiin. Keskusteluyhteys on helppo pienessä lukiossa.

Nämä kaikki vahvuudet pitää saada yläkoulunsa lopettavien tietoisuuteen, kun he valintaa lukiosta tekevät.