Vuonna 2011: Pitkustan vedenoton lopettamiselle pitää asettaa raja

0
Unto Helin näyttää, miten pitkälle rannalle vesi ulottui vielä vuosi sitten. Pitkusta-järvien mökkiläisiä huolettaa se, että vedenkorkeus on laskenut siitä saakka, kun Salo alkoi ottaa vettä järvistä.

Somero-lehti 1.7.2011

Teksti ja kuvat Kirsi Seppälä

Pitkusta-järvien vedenpinnan vähimmäiskorkeus pitää määritellä. Kun raja tulee vastaan, Salon pitää lopettaa vedenotto. Ympäristönsuojelusihteeri Timo Klemelä ja limnologi Hans Vogt laativat kirjelmän, jossa Länsi-Suomen ympäristölupavirastoa pyydetään tarkistamaan Salon kaupungin vedenottoluvan ehtoja, jotta vedenottaminen ei aiheuttaisi Pitkusta-järvien vedenkorkeudessa tai vaikutusalueen muissa luonnmonoloissa olennaisia, haitallisia vaikutuksia.
Nykyisissä lupaehdoissa on määritelty vain vedenkorkeuden raja, jonka jälkeen vedenottoa pitää vähentää 600 kuutioon vuorokaudessa. Klemelä toteaa, ettei Pitkusta-järvien vedenkorkeuden laskemisen syy ole täysin selvillä, mutta siihen vaikuttanevat sekä vedenotto ja kuivuus. Yksi syy Klemelän mukaan voi olla se, että pohjavesi olisi niin syvällä, että järvi reagoisi sen takia viiveellä muutoksiin.
Salon kaupunki aloitti vedenoton elokuussa 2009. Se saa ottaa vettä Somerolla sijaitsevasta Kalattomannotkon vedenottamosta enintään 1 100 kuutiota vuorokaudessa ja Kiikalassa sijaitsevasta Kaskistonnummen vedenottamosta enintään 850 kuutiota vuorokaudessa kuukausikeskiarvona laskettuna.