Koulut alkavat huomenna lähiopetuksessa

0

Koulut alkavatkeskiviikkonalähiopetuksessa helposti tarttuvan deltaviruksen läsnäolosta huolimatta. Siksi on jo ennalta mietitty ja päätetty varautumiskeinoista.
– Perjantaina annettiin suositus siitä, että kasvomaskit olisivat kouluissa käytössä kaikilla 5.-luokkalaisista lähtien. Näin siksi, että voitaisiin välttää suuret joukkoaltistukset, terveyskeskuksen johtavalääkäri Arja Lukka sanoo.
Koska Somerolla ollaan Lukan mukaan hieman löyhemmässä tilanteessa kuin maakunnan tasolla, ei suositusta ulotettu vitosia nuorempiin.
– Nelosluokkien maskinkäytön haasteena olisi se, että meillä on pikkukouluja, joissa yhdysluokissa olisi mukana myös kolmosluokkia. Asia olisi vähän hankala järjestää yhdysluokassa.
Käytössä on edelleen esimerkiksi ruokailujen porrastamiset.
– Siihen pyritään, ettei koko koulu sekoitu välitunneilla eikä muutoin. Eli se jatkuu samanlaisena kuin edelliselläkin lukuvuodella.
Someron ala- ja yläkouluihin lähtee tänä syksynä yhteensä 809 oppilasta. Ensimmäiselle luokalle heistä menee 79.

Someron koulut, oppilasmäärät (suluissa ekaluokkalaiset)

Joensuu 300 (48)
Kirkonmäki 127 (17)
Oinasjärvi 39 (5)
Pitkäjärvi 48 (9)
yläkoulu 299
lukio 143