Lähimmäisen päivä sunnuntaina – vapaaehtoisia tarvitaan Somerollakin

0
Kuva Ari-Matti Ruuska/TS

Valtakunnallista lähimmäisen päivää vietetään ensi sunnuntaina. Päivää on vietetty vuodesta 1980.
Tänä vuonna teemaksi on valittu vapaaehtoisuus. Vapaaehtoistoiminnan avulla halutaan saada aikaiseksi hyvää joko yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen elämässä. Vapaaehtoisuus kuuluu seurakunnan perusolemukseen. Se kasvattaa, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja antaa merkitystä elämään. Vapaaehtoistoiminnalla toteutetaan seurakunnissa diakoniaa ja lähimmäispalvelua, pyhäkouluja, myyjäisiä ja juhlia sekä musiikki- ja isostoimintaa.
Vakiintuneet tapahtumatkin, kuten Palveleva puhelin ja Yhteisvastuukeräys, toimivat suurelta osin vapaaehtoisten panoksella.
Myös Somerolla tarvitaan vapaaehtoisia.
– Jokaiselle löytyy tekemistä ja kaikkia tarvitaan. Toki korona-aikaan on monet perinteiset tilaisuudet siirtyneet ja vapaaehtoisia tarvitaan toisenlaisiin tehtäviin. Uusia ehdotuksia kuunnellaan, halu lähteä mukaan on tärkeää, sanoo vapaaehtoistyön ohjaaja Essi Torkkomäki-Ryhtä.
Seurakunnan vapaaehtoistehtävät on koottu vapaaehtoistyo.fi -portaaliin, mutta jollei sieltä löydy, niin voi olla yhteydessä Torkkomäki-Ryhtään.
– Omaystävätoimintaan kaivataan lisää käsiä. Vapaaehtoiset omaystävät kohtaavat yksinäisiä, iäkkäitä tai muuten apua kaipaavia ihmisiä molemmille sopivalla tavalla. Toisille tärkeää on päästä asioimaan ystävän kanssa, toiset istahtavat rupattelemaan kuulumisia, monille tämä on tapa päästä turvallisesti ulkoilemaan. Jollekin oma tapa toimia on soittaa puhelimella kuulumisia, sanoo Torkkomäki-Ryhtä.
Perinteikästä lähimmäisenpäivää vietetään tänä vuonna etäällä. Pääpaino on jumalanpalveluksessa.
– Pidetään kuitenkin huolta lähimmäisestä, soitetaan, tavataan kahden kesken, eikä unohdeta ihmistä.
Jumalanpalvelukset lähetetään YouTube -kanavalle: someronseurakunta.fi/eta, ja niihin pääsee sitä kautta osallistumaan, jos saapuminen kirkkoon arveluttaa. Teknisissä kysymyksissä voi kysellä apua vapaaehtoistyönohjaajalta.