Somero-opiston kurssit pyritään käynnistämään lähiopetuksena

0
Santeri Aarnio, Riitta Ryhtä ja Anne Turkulainen kannustavat kaikkia mukaan Somero-opistoon oppimaan ja löytämään mielekästä tekemistä.

Somero-opiston syksyn opetus on tarkoitus käynnistää ensi sijassa lähiopetuksena. Kursseja ja luentoja on tarjolla kaikkiaan 130. Korona-pandemian vuoksi ryhmäkokoja rajoitetaan, alaraja on 6 henkilöä ja yläraja 14. Auditorion luennoille tulee 30 henkilön osallistumisrajoitus.
Suurin osa kursseista käynnistyy 6.9. alkavalla viikolla tai myöhemmin. Taiteen perusopetus alkaa elokuun lopulla.
Koulutuskoordinaattori Riitta Ryhtä sanoo, että puolet kursseista on mahdollista järjestää etäopetuksena koronatilanteen niin vaatiessa.
Suurin osa kursseista on suunniteltu vain joululomaan asti, jotta niihin olisi helpompi ilmoittautua ja sitoutua. Kevätkausi aloitetaan uusin kurssein. Opiskelijat voivat jatkaa syksyllä aloittamiaan opintoja myös keväällä jatkuvilla vastaavilla kursseilla.
– Lyhyemmälle kurssille on ehkä helpompi ilmoittautua epävarmassa tilanteessa, pohtii opiston rehtori, sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm.
Opiston työntekijät kannustavat ihmisiä ilmoittautumaan rohkeasti.
– On tärkeää, että ihmiset löytävät mielekästä tekemistä itselleen, toteaa suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen.
– Ja jos tilanteet muuttuvat, voi ilmoittautumisen aina myös perua, lisää Ryhtä.

Anne Turkulainen seuraa näytöltä, miltä lähikuva kutimista näyttää.
Joissakin aineissa opetusta on jopa helpompi näyttää kuin luokkahuoneissa.

Useita uutuuksia ja kielikursseilla hybridiopetusta

Tänä syksynä Somero-opistossa aloitetaan uusi kokeilu, kielikurssien hybridiopetus.
– Se yhdistää lähi- ja etäopetuksen. Espanja, ranska ja italia aloitetaan lähiopetuksena, jolloin opiskelijat perehdytetään verkko-opetuksessa käytettäviin ohjelmiin, Ryhtä kertoo.
– Hybridi-opetuksessa yhdistyvät sekä lähiopetuksen että verkko-opetuksen hyvät puolet, kun opiskelijat pääsevät tutustumaan toisiinsa lähiopetuskerroilla ja säästyvät matkustamiselta verkko-opetuskerroilta, hän jatkaa.
Kurssitarjonnasta löytyy useitakin uutuuskursseja ja luentoja. Tarjolla on muun muassa tietoa asunto-osakeyhtiön hallinnosta ja taloudesta, tulevaisuuden ennakoinnista, hulevesien luonnonmukaisesta hallinnasta, oman pihan suunnittelusta sekä ikääntyvien ravitsemuksesta.
Hyvinvointikurssien tarjonta laajenee entisestään. Hyvinvointia kulttuurista ja liikunnasta sekä Senioriseisake-kurssit järjestetään päiväaikaan, ja ne on suunnattu ensi sijassa ikääntyneille. Mielitreeni-kurssilla tuetaan opiskelijan vahvuuksien tiedostamista ja aktiivista käyttöönottoa NLP:n ja mindfullnessin keinoin.
Kädentaitokurssien uutuuksia ovat muun muassa Suomalaisia neulepaitoja -kurssi ja Neulekahvila.
– Lankatyöt ovat tällä hetkellä hyvin suosittuja, sanoo suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen.

Asiakaspalvelusihteeri Santeri Aarnio, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen ja koulutuskoordinaattori Riitta Ryhtä toivovat kurssien käynnistyvän lähiopetuksena, mutta tarvittaessa voidaan useimpia kursseja jatkaa etäopetuksenakin.

Maksuttomat koululaiskerhot käynnistyvät

Somero-opisto on yhtenä järjestäjätahona mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Harrastamisen Someron malli -hankkeessa, jonka tavoitteena on taata jokaiselle somerolaiselle koululaiselle mieluinen harrastus. Hankkeessa toteutettavat koululaiskerhot ovat osallistujille maksuttomia.
Opiston ohjelmasta löytyvät alakoululaisille suunnatut tiede-, askartelu-, kuvis-, puutyö- ja kässäpajat. Yläkoululaisille on tarjolla kuvataide- ja kädentaitokerhot. Koululaiskerhot järjestetään pääosin heti koulupäivän jälkeen, ja niitä on tarjolla kaikilla Someron kouluilla.

Voimakupla- osaamismerkit taidekoululaisille

Syksyn myötä taiteen perusopetuksessa otetaan käyttöön Voimakupla -osaamismerkit. Taidekoulun oppilailla on mahdollisuus kerätä itselleen yhdeksän osaamismerkkipinssiä. Merkin visuaalisen ilmeen on suunnitellut kuvataiteilija Keanne van de Kreeke.
Osaamismerkit on kehitetty Tieken osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä -koulutukseen liittyen, yhteistyössä Somero-opiston, Savonlinnan Setlementtiopiston, Salon kansalaisopiston ja Tornion kansalaisopiston kanssa. Somero-opistosta koulutukseen ja kehitystyöhön on osallistunut Anne Turkulainen.
— Voimakupla -osaamismerkki on oppilaan oman itsensä kehittämisen ja motivoinnin väline. Merkin saavuttamisen kautta oppilaalle konkretisoituu hänen omien voimavarojen löytyminen.
Turkulainen toivoo, että Somerolla ja yhteistyöopistoissa käynnistyvä pilottihanke leviäisi hyvien kokemusten myötä jatkossa muihinkin opistoihin.

Luentoja hyvinvoinnista tekoälyyn

Luentoja on luvassa syyskaudella kymmenen. Jyväskylän kesäyliopiston toteuttamia luentoja pääsee seuraamaan Kiiruun koulukeskuksen auditorioon. Mikäli koronarajoitukset estävät lähiopetuksen, ne muutetaan kotona omilla laitteilla seurattaviksi. Luennoille on ilmoittauduttava ennakkoon.
Aiheina on muun muassa terveellinen ruokavalio, allergiat, aivojen hyvä elämä, suolistomikrobisto ja virukset sekä eri kansojen keinot hyvän yhteiskunnan rakentamiseen, tekoäly sekä Kaunis elämä, kaunis ihminen ja kaunis maailma.
Lisäksi järjestetään maksuton hyvinvointiluento ikääntymisen huomioivasta ravitsemuksesta.
Syksyn opinto-opas on jo jaettu koteihin ja se on myös luettavissa kaupungin verkkosivuilla. Oppaaseen on merkitty, mitkä kursseista voidaan toteuttaa tarvittaessa myös verkko-opetuksena. Kursseille pääsee ilmoittautumaan maanantaista 23.8. kello 17.30 alkaen internetissä ja puhelimitse.
Somero-opisto järjestää vuosittain noin 200 kurssia ja luentoa, joilla opiskelee keskimäärin 1 400 opiskelijaa. Kaupungin omistama kansalaisopisto toimii Somerolla ja Koskella.

Suunnittelijaopettaja
Anne Turkulainen ja
asiakaspalvelusihteeri
Santeri Aarnio säätävät
etäopetuksessa käytettävää laitteistoa valmiiksi syksyn kursseja varten.