Valitus tehty Mäkelän asuinalueen kaavasta

0
Kaavakartta Mäkelän

Turuntien ja Jaatilantien kulmaukseen sekä Taka-Simolantiehen rajautuvan asuinalueen rakentamisen aloitus tulee viivästymään.
Valtuuston toukokuussa hyväksymästä kaavasta ovat Terttu ja Mikko Bergroth tehneet valituksen Turun hallinto-oikeudelle.
Kyse on somerolaisittain mittavasta kaavahankkeesta, sillä se mahdollistaa 19 uutta asuinrakennuksen tonttia ydinkeskustan lähistölle. Alue on noin seitsemän hehtaaria.
Aloituksen viivästys on tuntuva. Maankäyttöinsinööri Jyrki Virtanen arvio käsittelyn hallinto-oikeudessa vievän noin vuoden verran. Vasta sitten voi tapahtua konkreettista rakentamista.
Valittajien mukaan yleiskaava on täysin sivuutettu asemakaavan laadinnassa. Myöskään kaavan vaikutuksia ympäristöön ei ole riittävän laajasti selvitetty.
Kaava-alueen liikennejärjestelyt toimivat valittajien mukaan hyvin huonosti. Kulku olisi ollut mahdollista järjestää vaarallisen Jaatilantien sijasta suoraan Turuntieltä.
Siihen olisivat antaneet mahdollisuudet sekä alueen yleiskaava että tyhjilleen jääneet teollisuustontit Turuntien varrella. Niistä on aikaisemmin ennen teollisuuskiinteistön tulipaloa kulkenut myös raskas liikenne.
Nimistö on herättänyt valittajissa epäilyksiä sopivuudesta. Sen laati M.A. Numminen, leikittyään ja seikkailtuaan alueella aikoinaan yhdessä Pekka Laurannon kanssa.
Valittajat pitävät nimiä hyvän tavan vastaisina. Ne viittaavat valittajien mukaan sellaiseen, lähinnä poikien häiriökäyttäytymiseen, jonka suosiminen antaa aivan väärän viestin sopivasta käyttäytymisestä.
Nimet Salakätköntie , Ilmakiväärintie ja Taisteluaukio eivät valittajia miellytä. Jos koko kaavoituspäätöstä ei heidän mukaansa jostain syystä kumottaisi, tulisi se kumota valitun kadunnimistön osalta.