Vastaus kirjoitukseen ”Konsultointia Somerolla”

0

Nimimerkki ”Vastausta odotellessa” kritisoi Kaupungin talousohjelman taustaselvitystä monelta kantilta ja teki asiaan liittyviä kysymyksiä.
Niin sanotussa Kuntamaisemaselvityksessä esitetyt toimenpidemahdollisuudet perustuvat ulkopuolisena asiantuntijana toimineen Kuntamaiseman laatimaan kuntavertailuun palvelujen toiminnasta ja taloudesta, kaupungin omien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden haastatteluihin sekä esimiesten kanssa pidettyihin toimialakohtaisiin työpajoihin.
Muun muassa Kuntamaisemaselvitystä laajentavan oppimisympäristöselvityksen yhteydessä opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä on kuultu erittäin laajasti. Tällöin pöydällä on ollut useampiakin vaihtoehtoja kuin ne kolme, joita Kuntamaisemaselvityksessä vertaillaan taloudellisesta näkökulmasta.
Selvityksen perusteella ei ole vielä tehty yhtäkään päätösehdotusta toteutettavista toimenpiteistä. Ne työstetään syksyn 2021 aikana ensin toimenpideohjelmaksi (huomioiden muun muassa oppimisympäristöselvitys), jonka jälkeen jokaisesta toimenpiteestä päätetään aikanaan erikseen toimivaltaisessa toimielimessä.
Muutamaa taloudelliselta vaikutukseltaan vähäistä yksittäistä toimintoa lukuun ottamatta selvityksessä ei myöskään käsitellä mitään teemaa, johon liittyvät rakenteelliset muutostarpeet ja -mahdollisuudet eivät olisi olleet julkisessa keskustelussa jo usean vuoden ajan.
Kaupungin päättäjät eivät siis ole puuhanneet mitään äänestäjien selän takana. Myöskään taustaselvityksen ”julkistusajankohdalla” ei ole mitään tekemistä vaalien kanssa, vaan se perustuu ainoastaan kyseisen selvityksen valmistumisajankohtaan.
Päätöksen selvityksen tilaamisesta tein itse. Selvitys toki sisältää edelleen muutaman pienimuotoisen korjaustarpeenkin, mutta kokonaisuutena se havainnollistaa erinomaisesti taloudellisesta näkökulmasta mitä siitä seuraa, mikäli Someron kaupunki ei pysty sopeuttamaan palvelurakennettaan yhteiskunnan muutosten ja kaupunkistrategian edellyttämillä tavoilla. Eli rahat eivät riitä, tai vaihtoehtoisesti kunnallisveroprosentti täytyy nostaa niin sanotusti tappiinsa.
Toisaalta myönteiseltä puolelta katsoen selvitys tuo kiihkottomasti esiin vaihtoehtoja, joihin Someron kaupunki voi tarttua paremman tulevaisuuden turvaamiseksi ilman kohtuutonta veronmaksajien rahoitusta.

Sami Suikkanen
kaupunginjohtaja