Henkilöstökulut ylittyvät tilahallinnossa

0

Tilahallinnon henkilöstökulut tulevat teknisen johtajan Marko Mäkisen arvion mukaan tänä vuonna ylittymään.

Isännöinti- ja asuntotoimistosta jäi viime syksynä pois pitkäaikainen työntekijä. Tehtävään palkattiin määräaikaisella työsopimuksella työntekijä samanaikaisesti, kun paikka laitettiin julkisesti hakuun.

Tehtävään ei kuitenkaan haun kautta onnistuttu täysin saamaan haluttua lopputulosta, vaan tehtäviä on jouduttu osin toteuttamaan kahden henkilön eri sisältöisellä työpanoksella.

Myös tilakeskuksen päällikkö on siirtynyt toisiin tehtäviin, samoin kuin rakennusmestari. Tehtävänkuvat ja tilakeskuksen palvelukokonaisuus sekä organisointi onkin ratkaistava kokonaisuutena vielä tämän syksyn aikana.

Vaihtoehtoja mietitään, miten isännöintipalvelu jatkossa toteutetaan. Kaupunginjohtajaa ja -hallitusta on jo informoitu, että teknisessä on käynnistetty neuvottelut ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

– Ennen töitä hoiti kaksi henkilöä. Nyt on todettu, että yhden henkilön työpanos ei asioiden hoitamiseksi ole riittävä. Joka tapauksessa jonkinlainen lisäresurssi tarvitaan, Marko Mäkinen kuvailee tilannetta.

Isännöinti on haastavaa. Kohteita Someron kaupungilla on paljon ja myös ikää on niille kertynyt.

Siivouksessa ja ruokahuollossa sijaisten palkat ovat alkuvuonna ylittäneet talousarvion (talousarvio 126 900 euroa, toteutuma 142 809 euroa).

Siivouksessa on ollut poissaoloja, joihin on tarvittu sijaisuuksia. Lisäksi Leivonpesä ja Tuulihattu ovat molemmat olleet auki kesällä, kun normaalisti avoinna on ollut vain Tuulihattu. Tämä on tuonut lisäystä vuosilomansijaisiin.

Ruokahuollossa Kirkonmäen ja Kiiruun koulussa ruoanjakeluavustajaa on tarvittu koko kevätkauden. Lisäksi on ollut kirjausvirheitä vakinaisten työntekijöiden ja sijaisten välillä terveyskeskuksessa ja Kirkonmäellä.

Mäkinen arvioi, että tilanteen pitäisi loppuvuodeksi tasaantua vakinaisten työntekijöiden myötä.