Liikenneympyränvalmistelut käynnistyvät – Shellin risteyksen ympyrä lisäisi liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

0
Monikaistainen ja laaja risteysalue rinnakkaistiellä voisi liikenneturvallisuuden kannalta hyötyä liikenneympyrästä.

Kantatie 52:n liikenneympyrä rinnakkaistielle on ollut Ely-keskuksen listoilla ainakin vuodesta 2014.

Ely-keskus teki ympyrästä toimenpide- ja kiertoliittymäselvityksen, jonka perusteella Väylävirasto hyväksyy liikenneympyrän laadittavan tiesuunnitelman ratkaisuksi.

Toteutuksen hinnaksi arvioitiin noin 300 000–500 000 euroa, eikä valtiolla ollut asettaa määrärahoja.

Nyt hanke nytkähtää eteenpäin, kun Somero vielä tämän vuoden puolella tekee Joensuuntien päässä olevassa monikaistaisessa risteyksessä maastomallin mittauksia.

Taustalla on Raimo Rönkön vuosi sitten keväällä tekemä aloite ympyrän tarpeesta sekä Varsinais-Suomen Ely-keskukselle että Someron kaupungille. Perusteena on nykyisen risteyksen vaarallisuus.

Kaupunki kilpailuttaa parhaillaan mittaukset ja pyytää tarjoukset. Tekninen johtaja Marko Mäkisen mukaan alulle näkyy jatkoa.

– Varsinainen suunnittelutyö käynnistyisi ensi vuonna. Sitä varten tarvitaan Elyn kanssa vielä suunnittelusopimus ja Someron kaupungilta määräraha suunnittelua varten, Mäkinen kertoo.

Keskinäisissä neuvotteluissa on alustavasti sovittu, että Varsinais-Suomen Ely-keskuksen osuus sekä suunnittelun että toteutuksen kustannuksista olisi 50 prosenttia. Someron kaupunki maksaisi toisen puolikkaan. Ely ei maksa enää yksinään esimerkiksi kevyen liikenteen hankkeita.

Mäkinen pitää valtion osuutta poikkeuksellisena. Somero on hyötymässä. Kustannukset ovat kuitenkin nousemassa edeltävään arvioon nähden 1,5–2 -kertaisiksi.

– Karkea arvio tällä hetkellä on, että ympyrä maksaisi noin 800 000 euroa. Ensi vuonna meillä olisi tarkoitus laittaa tiesuunnitelmien varalta budjettiin rahaa.

—————–

Ympyrää ei tehdä hetkessä

Sauli Kaipainen

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen Timo Bäcklund huomauttaa, että tässä vaiheessa heillä odotetaan varmistusta ja päätöstä Someron lähdöstä ensi vuonna tehtävään liikenneympyrän suunnitteluun. Sen jälkeen yhteistyö voi edetä.

– Osuudet on nyt varmistettu. Jos he ensi vuonna Somerolle saavat suunnittelurahan budjetoitua, niin suunnitelman teko voidaan sen jälkeen aloittaa.

Vielä pitää solmia suunnittelusopimus, hakea konsultti ja tehdä tehtävänmäärittely.

– Alun perin hinnaksi laskettiin 500 000. Sen jälkeen kustannukset ovat nousseet. Ja jos risteysalueelle tarvitaan pohjanvahvistuksia, ne edelleen korottavat hintaa. Se voi olla lähelläkin sitä 800 000 euroa, Bäcklund myöntää.

Someron risteysalue on mukana Ely-keskuksen kiireellisempinä tehtävien töiden listalla.

– Tällä hetkellä Elyllä ei ole siihen rakentamisrahoitusta. Kunhan saadaan ensin suunnitelmat valmiiksi ja hyväksytyiksi; siinä menee varmaan melkein pari vuotta, Bäcklund huomauttaa.

Someron uuden liikenneympyrän varsinainen rakennustyö voitaisiin näin ollen aloittaa ehkä 2023.