Someron veistöjen nykytila

Olin mukana tilaisuudessa 5.9. Akustinpuistossa. Paikka oli minulle aivan uusi tuttavuus, kuljimme varsin vauraan omakotitaloalueen läpi ja puisto näytti hyvin hoidetulta vehreältä.

Kaiken hyvinvoinnin yllä leijui kuitenkin vieno likaviemärin tuoksu.

Olen vuosien myötä kysellyt joiltakin somerolaisilta, missä Someron jätevedenpuhdistamo on. En ole saanut kysymykseeni selkeää vastausta. Kunnat ja kaupungit, jotka ovat hoitaneet jätevesiongelmansa asianmukaisesti mielellään esittelevät järjestelmiään asukkailleen ja muillekin kiinnostuneille. Kuulemani perusteella vesien puhdistaminen ei ole Somerolla kunnossa. Keväällä somerolaiset keräsivät Kirkkojärven rannoilta kuormittain myrkkykeison juuristoa. Tällainen luonnoton tietyn kasvin lisääntyminen ei kerro järven kasvi- ja eläinmaailman tasapainosta ,vaan vakavasta järven saastumisesta. Ilmeisesti Someron jätevedet johdetaan suoraan puhdistamattomina Kirkkojärveen.

Someron ja Somerniemen mattojen pesupaikoilta johdetaan pesuvesi todennäköisesti myös lähes suoraan läheisiin järviin. Somerniemen matonpesualtailta minulla on henkilökohtaisia kokemuksia; paikalla on kaksi saostuskaivoja, niitä ei ole mitenkään kunnostettu noin 30 vuoden aikana, jolloin olen tilannetta seurannut. Matonpesuralli alkaa heti keväällä ja jatkuu kolme kuukautta varhain aamusta kello kymmeneen keskeytymättä. Itse en ole ollut paikalla koskaan yksin, vaan aina on uusi pesijä tulossa tai menossa, joskus on jopa ruuhkaa autot kurvaavat pois nähdessään kolmen pesuperheen iloisesti purskuttavan suopaansa järveen. Tällaiset pesupaikat tulisi heti sulkea.

Vuosien mittaan olen ihmetellyt, kuinka Oinasjärvi on tämän kaiken raiskaamisen kestänyt. Vesi näytti edelleen varsin kirkkaalta kun hiukan pääsi rantaviivalta kauemmaksi, kun uin ui järvessä alkukesästä tänä keväänä. Myöhemmin terveystarkastajan raportissa tältä vuodelta sanottiin uimapaikalla havaitun sinilevää. Oinasjärvi voitaisiin ehkä pelastaa; eikö ympäröivän omakotialueen asukkaat voisi hiukan ottaa kantaa ja aktivoitua järvensä suojelemiseksi.

Somerolla on vesiensuojeluyhdistys, ympäristö- sekä tekninen lautakunta, uudessa valtuustossa wmyös vihreät edustettuina, eikö olisi aika puuttua kunnollisen vedenpuhdistamon aikaansaamiseksi. Matonpesupaikkojenkin vedet sekä kautta Someron maaseudulta haetut wc-vedet saisivat osaltaan kunnon puhdistuksen.

Kaikkien nykyisessä kaupunginvaltuustossa olevien puolueiden edustajat lupasivat äänestäjilleen seuraavaa Somero-lehden vaalipaneelissa kesäkuussa tänä vuonna ja Somero-lehti uutisoi 11.6.2021:

Panelistit totesivat yhdestä suusta, että jätevesipuhdistamon remontti on tehtävä, kun laki niin vaatii. Korjaukset tulee maksaa veroeuroista ja kaupungin on otettava tarvittaessa lainaa.

Pirkko Kuu-Karkku

VASTAUKSIA EDELLISIIN:
Someron matonpesupaikka: matonpesupaikan pesuvesi tulee viereistä joesta oman pumpun kautta pesualtaisiin. Altaista tuleva pesuvesi johdetaan viereiseen jätevedenpumppaamoon ja sitä kautta pesuvedet menevät jäteveden puhdistamoon eivätkä suoraan järveen kuten kirjoituksessa esitetään.

Somerniemen matonpesupaikka: matonpesupaikan vesi tulee Oinasjärvestä pumpun kautta altaisiin. Olettavasti tekstissä mainitut saostuskaivot tarkoittavat maasuodattamon edellä olevaa kahta saostuskaivoa, johon matonpesusta pesuvesin mukana tuleva ”nöyhtä” kertyy. Näitä kaivoja käydään tyhjentämässä kesän aikana. Kaivojen jälkeen pesuvedet kulkeutuvat maasuodattamoon. Maasuodattamon jälkeen on kaivo, mihin suodattamon lävitse kulkeutunut vesi kerätään. Sieltä vedet kulkevat painovoimaisesti Oinasjärveen.

Maasuodattamo on rakennettu tietoni mukaan vuonna 2006, joten ihan kolmeakymmentä vuotta kaivot eivät ole voineet olla kunnostamatta.

Kuten tekstissä mainitaan ja kuten yleensäkin on, pesijät käyttävät suopaa (tarkoittanee mäntysuopaa), joka ymmärtääkseni on biohajoavaa eikä niin vaarallista vesistölle kuin muut pesuaineet ovat.

Jyrki Rinta-Paavola
kaupungin maarakennusmestari

Kirjoittajan mukaan Akustinpuistossa on ollut viemärin tuoksua 5.9. Asiaa on selvitelty ja ilmeisesti Akustin jätevedenpumppaamo on aiheuttanut tuona ajankohtana hajua ympäristöön. Jätevesivuodosta ei tietojen mukaan ole kuitenkaan ollut kysymys, vaan haju on ollut lähtöisin pumppaamon pumppukaivosta. Pahoittelen tilannetta. Tarvittaessa asiaa selvitellään lisää.

Someron jätevedenpuhdistamot sijaitsevat Salontien varressa ja Oinasjärvellä. Salontien varressa sijaitseva keskuspuhdistamo purkaa puhdistetut jätevedet Mustjokeen ja Oinasjärvellä sijaitseva puhdistamo Oinasjärveen. Puhdistamot täyttävät pääosin hyvin ympäristölupiensa puhdistusvaateet.

Keskusjätevedenpuhdistamolla vaikeuksia aiheuttavat jätevesiverkostoon päätyvät vuoto- ja hulevedet, joiden vuoksi sateisina aikoina ja lumen sulaessa typenpoiston lupaehtoihin pääseminen on haasteellista.

Jätevedenpuhdistamoa ollaan tehostamassa ja keskeisenä syynä ovat edellä mainitut jätevesiverkostoon kuulumattomat vedet.

Ympäristöviranomaiset ovat luvanneet antaa kommenttinsa saneerauksen suunnitelmista ja puhdistusvaatimuksista kuluvan vuoden aikana. Nämä kommentit auttavat huomioimaan sitä, että tehtävät tehostamistoimet vastaisivat viranomaisten käsitystä.

Kalle Maaranen
toimitusjohtaja
Someron Vesihuolto

Uskomatonta, miten päätetään

Taas Someron änkyräpuolueet kiistelevät urheilukentästä ja rahaa palaa. Uskomatonta, miten päätetään, suunnitellaan, päätetään ja ei muisteta, mitä on päätetty.

Aivan uskomatonta tämä Someron valtuutettujen toiminta. Eikö teillä ole mitään vastuuta, mitä teette?

Kaupunki menettää valtion- ja Elyn avustukset urheilukentästä toimintanne takia. Kaiketi korvaatte taloudelliset menetykset omasta toiminnastanne kaupungille.

Tällainen julkisuus ei houkuttele lapsiperheitä muuttamaan Somerolle ja muuttoliike poispäin lisääntyy.

Someron tulevaisuus on pieni käpykylä, jossa valtuutetut leikkii piiri pieni pyörii.

Hävettää olla somerolainen