Matti Antola Eläkeliiton liittovaltuustoon

0
Matti Antola

Eläkeliitto kokousti Tampereella, jossa valitsi liittovaltuustoon Matti Antolan Somerolta. Liiton puheenjohtajana jatkaa seuraavan kolmivuotiskauden hallintotieteiden tohtori Raimo Ikonen.

Liittokokouksen yhteydessä kokoontui kannanottovaliokunta laatimaan kannanoton. Kymmenjäsenisessä valiokunnassa oli Varsinais-Suomen edustajana Pertti Tamminen Somerolta. Tamminen on vuoden 2021 alusta lähtien kuulunut Eläkeliiton Varsinais-Suomen piirin hallitukseen.

 

Liittokokouksen kannanotto

Asuntorakentamisessa noudatettava vanhuspalvelulakia Eläkeliiton liittokokous vaatii kunnilta pikaisia toimia ikääntyneiden kansalaisten asumisolosuhteiden kehittämiseksi. Keskiöön täytyy saada laitoshoivan ja kotihoidon ulkopuolella asuvien tulevien ja nykyisten eläkeläisten asumisen tarpeet. Kunta on vastuussa ikäihmisten hyvinvoinnista.

Liittokokous huomauttaa, että Suomessa on oltava tarjolla aiempaa monipuolisempia vaihtoehtoja ikääntyneiden kansalaisten asumisen tarpeisiin. Kuntapäättäjien olisi jo suunnitteluvaiheessa sijoitettava vanhusten hoiva-asunnot, päiväkodit, koulut ja harrastustilat samaan pihapiiriin. Monisukupolvinen asuminen tunnetusti parantaa kaikkien hyvinvointia.

Ikääntyneet ovat monimuotoinen asukasryhmä. Asumisen tarpeisiin vaikuttavat ikääntyneen toimintakyky, asuuko hän yksin, onko hänellä läheisten tukea elämässään. Hyviä ratkaisuja ovat myös esteettömyyden edistäminen korjausrakentamisella, hissi- ja esteettömyysavustuksilla. Uusien asuntojen suunnittelun tulee perustua tietoon ikääntyneiden tarpeista. Itsenäisen suoriutumisen ja turvallisen kotona asumisen ohella tarvitaan kuitenkin myös uudenlaisia, kohtuuhintaisia ja ikääntyneiden kansalaisten valinnanvapautta kunnioittavia asumisen muotoja.

Eläkeliitto huomauttaa, että liikennejärjestelyt ja pysäköintimahdollisuudet ovat osa asuinympäristöjen suunnittelua. Koska laitoshoivapaikkojen alasajo on strateginen linjaus, asunnoissa on pystyttävä liikkumaan apuvälineiden turvin. Kotona selviytymisen edellytyksiä ovat kotihoito ja kotiin annettavat palvelut. Ne eivät onnistu, ellei asuntojen välittömässä läheisyydessä ole riittävästi pysäköintitilaa.

Vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntia laatimaan suunnitelman toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Suunnitellussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutusta edistäviä toimenpiteitä.