Nyt voit ottaa osaa päihdekyselyyn

0
Kuva nuuskanäyttelystä.

Varsinais-Suomen kunnat pyytävät asukkailtaan tietoa ja mielipiteitä alueen päihdetilanteesta. Päihdetilannekyselyllä kartoitetaan asukkaiden alkoholiin, tupakkatuotteisiin ja huumeisiin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä erityisesti alaikäisten päihteidenkäytöstä sekä päihdetilanteesta yleisesti. Kysely on avoinna kuntien internetsivuilla 30.9. saakka. Someron kaupungin sivuilta se löytyy Ajankohtaista-osiosta tai tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/CA7E11D8C3DB902A

Vastaamalla kyselyyn asukkaat pääsevät esittämään ajatuksiaan ja toivomuksiaan esimerkiksi päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Tarkoituksena on selvittää, millaiset asiat olisivat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Varsinais-Suomen kuntien ja tulevan hyvinvointialueen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä ja ehkäisevässä päihdetyössä.

Päihdetilannekysely on osa valtakunnallista Pakka-toimintamallia, jolla tehostetaan paikallistason ehkäisevää päihdetyötä.

Kyselyyn osallistutaan nimettömästi ja luottamuksellisesti ja sen täyttäminen vie aikaa noin 10–15 minuuttia.