Opetukseen 61 000 ”koronarahaa”

0
Opetusministeriön myöntämä raha on tarkoitettu koronaepidemian vakitusten tasoittamiseen opetuksessa varhaiskasvatuksessa.

Opetusministeriö on myöntänyt lähes 40 miljoonaa euroa koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Avustus on tarkoitettu lasten ja oppilaiden kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen.

Somero haki ministeriön tukirahaa 120 000 euroa ja saa sitä 61 000 euroa.

– Hankesuunnitelman mukaisesti rahoitus käytetään oppilaiden oppimisen tuen vahvistamiseen eli paikataan niin sanottua oppimisvajetta, mikä on muodostunut koronatilanteen aikana. Rahoituksen turvin pystymme palkkaamaan yhden opettajan. Rahoitusta käytetään myös kouluissa lisätunteihin, kuten tukiopetukseen. Rahoitusta suunnataan kaikille perusopetuksen kouluille Somerolla, sanoo sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm.

– Koska emme saaneet hakemaamme summaa, joudumme karsimaan alkuperäistä suunnitelmaamme. Rahoitusta tullaan mahdollisesti suuntaamaan myös varhaiskasvatuksen puolelle, hän lisää.

Avustusta myönnettiin 278 varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestäjälle. Avustuksen erityisenä tavoitteena on varmistaa heikommassa asemassa olevien, erityisen ja tehostetun tuen piirissä olevien, vieraskielisten ja maahanmuuttotaustaisten lasten ja oppilaiden oppimista ja kehitystä. Lisäksi tuetaan niitä lapsia ja nuoria, joiden syrjäytymisen riskiä koronaepidemian pitkittyminen on lisännyt ja ehkäistään koulupoissaoloja ja koulupudokkuutta.

Avustus on tarkoitettu käytettäväksi loppuvuoden 2021 ja vuoden 2022 aikana.

– Korona-ajan jatkuessa lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointierot ovat kasvaneet. Koronatilanne on kohdellut maan eri osia eri tavoin. Avustusta on pyritty kohdentamaan eniten niihin kuntiin, joiden lapsiin ja oppilaisiin koronaepidemia on pahiten vaikuttanut. Valtionavustuksella on merkittävä vaikutus oppimisen ja hyvinvoinnin edellytysten vahvistamisessa, toteaa opetusministeri Li Andersson avustuksesta kertovassa tiedotteessa.

Valtionavustusta myönnettiin yhteensä 39 999 262,60 euroa. Avustusta varhaiskasvatukseen saivat varhaiskasvatusta järjestävät kunnat ja kuntayhtymät. Esi- ja perusopetuksen avustusta saivat kunnat ja kuntayhtymät sekä yksityiset yhteisöt, joilla on esi- ja perusopetuksen järjestämislupa.