Sairaalatien asukkaille kokoontumispaikka

0
Anna Mäkinen asuu Sairaalatien rivitaloasunnossa liki yhteistä tilaa. Hänestä on erinomaista, että alueen asukkaille tulee yhteinen paikka, jonne kokoontua. Vierellä istuu Tommi Palomäki, joka on hankevetäjänä Pihlajakylä-hankkeessa. Takana on talon päätyhuoneisto, jossa toiminta avautuu ensi viikolla.

Pihlajakylä alkaa muovautua

Sairaalatien rivitalojen asukkaat saavat yhteisen paikan jonne kokoontua rupattelemaan, mutta myös toimimaan. Yhteistila avautuu Sairaalatien 6:n päätyhuoneistoon viikon päästä maanantaina 27.9., ja on jatkossa auki arkipäivisin.

– Tänne voi tulla juttelemaan ja tapaamaan toisiaan. Kenties vanhat tututkin löytävät toisensa. Järjestämme muun muassa liikuntatuokioita, yhteislauluhetkiä, lehtikatselmuksia ja toteutamme asukkaiden toiveita. Viikko-ohjelmasta voi valita, mikä tuntuu hyvältä, toteaa hanketyöntekijä Tommi Palomäki.

Seurakunta on luvannut olla mukana järjestämässä yhteisiä hetkiä. Muutkin tahot voivat ilmoittautua mukaan hankevetäjälle.

Myös Someron seniorikampuksena tunnettu 101000 euron asumisympäristöhanke sai ympäristöministeriöltä 60 600 euron avustuksen. Kaupungin omaa rahaa on mukana 40400 euroa.

Kotihoidon esimies Mari Paasikivi on mielissään, että ihmistä ajatellaan kokonaisvaltaisesti eikä vain puitteita. Asumisen ja elämisen tiedostetaan olevan muutakin kuin seiniä ja rakennuksia.

– Tärkeää on myös ihmisten kanssakäyminen ja vaikuttaminen. Ne edesauttavat terveyttä ja hyvinvointia. Samalla ne pitkittävät tehostettuun palveluasumiseen siirtymistä.

Mari Paasikivi toivoo toimintamallin laajentumista.

– Tulevaisuudessa vastaavanlaisia yhteenliittymiä voisi olla pitkin pitäjää. Somero tunnettaisiin ja voisi loistaa ikäystävällisenä kaupunkina.

Yksinään asuvasta Anna Mäkisestä yhteinen tila on erinomainen. Hän on kuullut, että vastaavanlaisia ikäihmisten kokoontumistiloja on muilla paikkakunnilla, esimerkiksi Alastarossa.

– On jokin paikka, jossa jutella keskenään ja tutustua toisiinsa. Aika vähän tunnen Sairaalatien asukkaita entuudestaan ja käyn muiden luona. Kokoontumiset ovat vaihtelua arkipäivään ja piristävät. Maijaakin on aika hyvä pelata, heläyttää Mäkinen.

Hän on muuttanut rivitaloyksiöönsä Oinasjärveltä. Mäkinen halusi liki miestään, joka on Tervaskannossa. Nyt on lyhyt matka tapaamaan ja syöttämään puolisoa.

Seura ja yhdessä tekeminen tärkeitä toimintakyvylle – Pihlajakylä aktivoi asukkaita

Pihlajakylän hankevetäjä Tommi Palomäki on kysellyt Sairaalatien asukkailta toiveita, mitä seniorikampus ja yhteisten tilojen toiminta voisi olla. Päällimmäisenä esille tulivat toisten näkeminen ja yhteen kokoontuminen sekä toimintakyvyn koheneminen periaatteella liike on lääke.

– Tällä hetkellä asukkaat oleskelevat asunnoissaan omissa oloissaan eivätkä liiku toinen toistensa luokse. Korkeintaan istuskelevat oman asuntonsa ulkopuolella, kertoo Palomäki.

– Sosiaaliset kontaktit, vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen ovat tärkeitä toimintakyvylle. Että näkee muita samanikäisiä ja henkisiä ihmisiä, ja kokee kuuluvansa joukkoon, kylään. Turvallisuuden tunnetta lisää tieto siitä, että lähellä on ihmisiä, jotka tuntee.

Viikko-ohjelmassa on muun muassa liikunta- ja laulutuokioita. Ohjelmaan on sovittu ulkopuolisia esiintyjiä, luennoitsijoita ja yhteistyötä lähellä olevan päiväkodin kanssa.

Viikon päästä maanantaina Sairaalatie 6:ssa aukeaa alueen, neljän rivitaloasunnon asukkaiden kokoontumispaikka. Se on auki arkipäivisin.

Pihlajakylän toiminta alkaa rivitalon päätyhuoneistossa. Tuonnempana kahden huoneen väliseinä puretaan, jotta saadaan iso yhteinen kokoontumistila. Samassa yhteydessä hankevetäjä saa oman huoneen mielenterveysyksikön siirryttyä Jukolaan remontoituihin tiloihin.

Ensi kesäksi lisätään toimintaa, kuten grilli ja kuntolaitteita ulkoterassille.

Sairaalatien rivitaloja on neljä ja niissä on asukkaita 29. Heidän keski-ikänsä on 75,6 vuotta.

Vanhusväestön osuus kasvaa tulevina vuosina. On arvioitu, että vuoteen 2040 somerolaisista olisi noin 41,3 prosenttia yli 65-vuotiaita. Vuodesta 2020 vuoteen 2040 mennessä yli 85-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu.

On ryhdytty etsimään keinoja, miten ikäihmisten aktiivisuutta ja hyvinvointia voitaisiin lisätä. Toimilla pyritään myös siihen, etteivät tehostetun palveluasumisen yksiköt kuormittuisi.

Ikäihmisten pilottihankkeessa pramilla ovat erilaisia asumiseen, ympäristöön ja aktiivisuuteen liittyvät asiat.

Hankkeen aikana testataan hyvinvointiranneketta ja muita digitaalisia apuvälineitä, joiden on arveltu edesauttavan liikkumista ja hyvinvointia.

Sairaalatien asuntojen esteettömyyskartoitus on tehty. Nyt suunnitellaan toimenpiteitä sen parantamiseksi. Kartoituksen pohjalta alkaa remontointi, joka on oma hankkeensa ja kaupungin hoitama.

– Menossa on poikkihallinnollinen yhteistyö teknisen puolen ja perusturvan välillä, jossa parannetaan Sairaalatien asuntojen esteettömyyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä, summaa Tommi Palomäki.