Tekninen lautakunta ei muuttanut kantaansa urheilukentän katsomosta

0

Tekninen lautakunta antaa Turun hallinto-oikeudelle saman lausunnon urheilukentän katsomon suojelusta kuin aikoinaan Ely-keskuksellekin. Lautakunta totesi yksimielisesti, että katsomon suojeluasiassa ei ole ilmennyt sellaisia uusia perusteita tai seikkoja, joiden johdosta tilanne urheilukentän katsomon suojelutarpeen suhteen olisi arvioitava uudelleen.
Lautakunnan Elylle antamassa lausunnossa se ei pitänyt katsomon suojelua tarpeellisena. Näkemykseen yhtyi tuolloinkin koko lautakunta.
Lausunnon muu sisältö jakoi sen sijaan lautakuntaa, sillä lausunto syntyi äänin 4–3. Keskusta ja perussuomalaiset kannattivat voittanutta lausuntoa, jossa tuettiin katsomon purkamista. Kokoomus ja vasemmisto esittivät lausuntoa, jossa pidettiin tärkeänä katsomon säilyttämistä ja korjaamista.
Someron rakennusperinne -yhdistys haki Ely-keskukselta urheilukentän nykyisen katsomon suojelua. Ely hylkäsi hakemuksen. Yhdistys on valittanut Elyn päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen.