Vääntö väistötiloista jatkuu– Kompromissi olisi jo tarpeen

0

Kaupunginhallitus jätti jälleen kerran pöydälle SoLun remontoinnin urheilukentän sosiaalitiloiksi. Asiassa ei syntynyt valmista. Siitä äänestettiin, ja äänet jakautuivat tasan 4–4.

Viimeksi kesäkuussa remontti oli palautunut uuteen valmisteluun. Tuolloin äänin 5–4.

Pöydälle jättämistä kannattivat edelleen kokoomus ja SDP. Keskusta ja puolikas perussuomalaisten edustajistosta, Matias Mäkinen halusi, että huoltorakennuksen muutos- ja peruskorjaushanke käynnistetään investointiohjelman mukaisesti ja lisäselvitysten pohjalta.

Esityksen SoLun muutoshankkeesta oli tehnyt kaupunginjohtaja Sami Suikkanen . Janne Nurmen (ps.) äänestettyä tyhjää, puheenjohtaja Jutta Varjuksen (kok.) ääni ratkaisi pöydälle jättämisen.

Nykyisellään SoLua käyttää ja hallinnoi sivistystoimi. Lyhenne SoLu tulee sanoista Someron Lukio, sillä rakennus nousi aikaan sen väistötiloiksi. Rakennus on määräaikaisella rakennusluvalla vuoden 2023 loppuun asti.

Rakennus ei ole tällä hetkellä kaavan mukaisessa käytössä, joka tarkoittaisi vapaa-aikaa, urheilu- ja virkistyspalveluita. Rakennuksen tulisi olla yli 50-prosenttisesti liikunta- ja urheilutoimintaan liittyvässä käytössä, jotta se täyttäisi kaavan ehdot.

Rakennuksen koko on noin 900 neliötä. Jos ajatelleen, että yli puolikasta rakennusta (vähintään 450 neliötä), käyttäisivät sosiaalitiloinaan kahden jalkapallojoukkueen pelaajat, saisi jokainen pelaaja käyttöönsä yli 20 neliötä tilaa.

Kyse on isoista tarpeista tai isosta kädenojennuksesta.

Koska rakennus on pystytetty määräaikaisella rakennusluvalla, teetettiin SoLun rakennuspaikasta nyt maaperätutkimus. Kaupunginhallituksen enemmistö kesäkuussa peräsi myös tietoa remontoinnin kustannuksista.

Geotekninen lausunto saatiin Morena Oy:ltä. Yritys toteaa lappeelleen asennettujen palkkien ja murskeen päälle kyhätyn parakkirakenteen sietävän rakenteellisesti pieniä painumia, ja että ne voidaan sallia. Painumalaskelmien mukainen kokonaispainuma olisi noin 10 senttiä.

Morena toteaa, että vaikka routaeristeitä ei ole, routiminen ei ole aiheuttanut aistinvaraisesti havaittavaa haittaa.

Myöskään salaojia ei ole, eikä kosteusongelmia ole havaittavissa.

Morena päätyy siihen, että ”rakennuksen rakenne ja tuleva käyttötarkoitus huomioiden käyttöä voitaneen näiltä osin jatkaa”.

Myös Someron rakennustarkastajan lausunnon mukaan olemassa olevan perustamisratkaisun käyttöä voidaan jatkaa.

Kokoomuksen Tuomo Kurkikangas oli lähettänyt kaupunginhallituksen tietoon kannanottonsa, jossa todetaan, että kaikki SoLun pohjarakentamiseen liittyvät tekniset ratkaisut on suunniteltu lyhyttä käyttöikää silmällä pitäen. Alunperin rakennuksen käyttö suunniteltiin neljäksi vuodeksi. Nyt sitä on käytetty kahdeksan vuotta.

”Kun kyseisiin tiloihin suunnitellaan uusia toimintoja, jotka vaativat rakennusluvan, rakennuksen käyttöiäksi tulee 50 vuotta”, jatkaa Kurkikangas.

Tämä on rakennuslain henki, joka nykyisillä rakenteilla ei toteudu, (salaojattomuus, murskeella vahvistettu maapohja, palkkiperustukset, routaeristeiden puuttuminen), Kurkikangas huomauttaa. Kaupunginhallituksen esityslistasta hänelle ei selvinnyt, onko Morena tutkinut pohjaveden keskimääräistä korkeutta ja vaihtelurajoja.

Kannanotto löytyy hallituksen pöytäkirjan liitteenä.

Hallituksen puheenjohtaja on kaiken tapahtuneen jälkeen tullut tulokseen, että urheilukenttäalueesta tulisi saada aikaan jonkun näköinen kompromissi, jotta hanke etenisi.

– Asia on pattitilanteessa, koska valitus katsomorakennuksesta on päällä. SoLu toimi väliaikaisena tilana oikein hyvin. Mutta sitä olen pohtinut, onko meidän noin suurta, väliaikaiseksi rakennettua kiinteistömassaa järkevää pitää, kun kaupungin muutoin pitäisi vähentää kiinteistömassaa, Jutta Varjus kysyy.

Suunnittelijan ammatissa toimivaa Varjusta arveluttaa perustusten puuttuminen.

– Alueen suunnittelun kannalta näen sen rakennuksen isona massana, joka aika paljon vie tilaa muilta kentiltä, joita sinne on suunniteltu.

– Ellei vanhaan katsomorakennukseen voida märkätiloja laittaa, voidaanko tehdä uudet tilat esimerkiksi katsomorakennuksen taakse? Välittömään läheisyyteen – mahdollisesti kiinni? Eli paljon pienempänä, Varjus ehdottaa.

Tällöin vanhat pukukopit voitaisiin kuivana tilana käyttää edelleen hyödyksi katsomosta. Myös varastotiloja voitaisiin vanhasta hyödyntää.

– Se olisi kokonaistaloudellisin ratkaisu. Kun saataisiin vessat ja suihkut sinne taakse, Jutta Varjus pohtii asiaa.

– Meidän ryhmä on valmis tulemaan hinnassa ylöspäin, mistä me alunperin ollaan lähdetty liikkeelle. Eli urheilukenttäalue kokonaan kuntoon, mutta tämän kokoisena.

Hän tietää, että asiassa ollaan jonkun verran eri mieltä, mutta toivoo, että yhteisymmärrykseen päästäisiin.

Kaupunki on saamassa SoLun muutostöihin 74 700 euroa. Kokonaiskustannukset töistä ovat 149 000 euroa.

Koska katsomon suojeluasia on kesken, valtio ei ole myöntänyt rahaa katsomoon eikä kenttäalueen kunnostukseen.