Avi kyselee, miksei helmikuussa saanut puhelimella nopeasti yhteyttä terveyskeskuksen vastaanottoon

0
Sairaanhoitaja Hanna Käkönen kertoo terveyskeskuksen vastaanoton puhelimessa olevan ruuhkaa alkuviikosta ja varsinkin maanantaiaamuisin.

Takaisinsoittopyyntöjärjestelmää kehitetty, hoitajia vastaamassa aiempaa enemmän

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Someron kaupungin perusturvalta selvitystä, miksei tämän vuoden helmikuussa ole saanut arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyttä Someron terveyskeskuksen perusterveydenhuoltoon ja suun terveydenhuoltoon.

Avi haluaa tietää myös, mihin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi on ryhdytty, onko tilanne kohentunut ja onnistuvatko yhteydenotot nyt puhelimitse.

Someron kaupungilla on käytössään takaisinsoittojärjestelmä.

– Yksi syy on se, että takaisinsoittojärjestelmän asetuksissa on todettu alkuvuodesta 2021 virhe. Sen takia takaisinsoittopyynnön pystyi jättämään vain 20 henkilöä. Jonotusmahdollisuutta on lisätty 50 henkilöön. Seurannan mukaan yli 50:n ei ole jonottajia ollut, kertoo perusturvajohtaja Marjaana Sorokin.

Hän sanoo, että kaikille soittopyynnön jättäneille on pystytty soittamaan takaisin saman päivän aikana. Vastausaika on ollut enimmillään arviolta kaksi tuntia. Puhelinvaihteessa on syntynyt ruuhkia erityisesti maanantaisin.

– Tiedossa ei ole päivää tai tilannetta, jolloin terveyskeskukseen ei olisi saatu lainkaan yhteyttä. Mikäli asiakas on ottanut yhteyttä ja tuonut esille, ettei ole saanut yhteyttä terveyskeskukseen, on tilanne tarvittaessa selvitetty taustajärjestelmästä, toteaa perusturvajohtaja.

– Tämä yhteydenottamuus on johtunut pääasiassa siitä, ettei asiakas ole jättänyt takaisinsoittojärjestelmään yhteydenottopyyntöä.

Marjaana Sorokin selvittää, että järjestelmä vaatii asiakasta painamaan kaksi kertaa numeron 1, joka tuottaa ongelmia etenkin ikääntyneille. Näppäinten esiin saaminen älypuhelimessa voi olla haasteellista.

Takaisinsoittojärjestelmän käytettävyyttä on paranneltu vuoden aikana.

– Terveyskeskuksen ja suun terveydenhuollon takaisinsoittojärjestelmä on otettu jatkuvan seurannan alle. Järjestelmää testataan säännöllisesti kuukausittain pistokokein. Ongelmiin puututaan, ja etsitään ratkaisuja. Järjestelmän käytettävyyttä pyritään tulevaisuudessa helpottamaan mahdollisuuksien mukaan. Sitäkin on mietitty, josko suusanallisesti voisi jättää soittopyynnön, toteaa perusturvajohtaja.

Myös koronatilanne on ruuhkauttanut Someron terveyskeskuksen vastaanottoa. Perusturvajohtaja sanoo, että ennen koronaakin syntyi jonoja puhelinvaihteeseen.

Puhelinpalvelua hoitaa pääasiassa yksi sairaanhoitaja. Koronatilanteessa tartuntataudeista vastaava sairaanhoitaja on myös osallistunut puhelinvastaanottoon sekä tarvittaessa toinen sairaanhoitaja on osallistunut puhelinpalvelun hoitoon. Suunterveydenhuollossa puhelinpalvelua hoitaa pääasiassa yksi hammashoitaja, joka vastaa myös välinehuollosta.

Vastaanoton henkilöstön resurssointiin on kiinnitetty huomiota. Ensi vuoden talousarvioon on sisällytetty yhden sairaanhoitajan lisäys vastaanottoon.

Jokaisen puhelun yhteydessä hoitaja tekee hoidon tarpeen arviointia eli arviota, mistä palvelusta asiakas hyötyisi parhaiten.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on laatinut yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2020–2023. Sen mukaan vuonna 2021 aluehallintovirastot valvovat kiireetöntä hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa.

Aluehallintovirastot saavat valvontaa varten tarvittavat tiedot Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä on säädetty terveydenhuoltolain 51 pykälässä. Sen mukaan kunnan on järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi arkipäivisin virka-aikana saada välittömästi yhteyden terveyskeskukseen.

Hoitoon pääsyn toteuttamista koskevassa laissa ei määritellä yksityiskohtaisesti, mitä välittömällä yhteydensaannilla virka-aikana tarkoitetaan. Mutta sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan välitön yhteydensaanti toteutuu, mikäli odotusaika yhteyden saamiseksi ei ylitä viittä minuuttia.

Ohjeen mukaan puhelinpalveluissa voidaan käyttää apuna myös takaisinsoittojärjestelmää edellyttäen, että puheluihin soitetaan takaisin saman vuorokauden kulussa.