Lähes 60 prosenttia varsinaissuomalaisista yrityksistä pitää työvoiman saatavuutta tärkeimpänä tekijänä valitessaan yritykselle sijaintipaikkaa. Noin kolmasosa yrityksistä kertoo, etteivät he voi kasvaa, koska eivät löydä kasvuun tarvittavaa työvoimaa.

54 prosenttia vastaajista kertoo liikenneyhteyksien olevan tärkeä yrityksen sijaintipäätökseen, todetaan Turun kauppakamarin jäsenistölleen tekemässä kyselyssä. Raaka-aineiden, tavaroiden, työntekijöiden ja asiakkaiden on voitava liikkua joustavasti. Kuljetusongelmat nostavat kustannuksia.

Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö on vetovoimatekijä. Se on suoraan kytköksissä työvoiman saatavuuteen ja pysymiseen alueella. Elinympäristö houkuttelee työntekijöitä ja maadoittaa asukkaat paikkakunnalle. Markkinoiden läheisyys ja kasvukeskuksen sijainti vaikuttavat myös.

Työvoiman saatavuus on kilpailukykytekijä. Yrityspäättäjien mukaan osaavaa työvoimaa ja asukkaita voidaan houkutella panostamalla elämisen laatuun, elinympäristön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen, koulujen kehittämiseen, terveydenhuoltoon, päivähoitoon, julkisiin liikenneyhteyksiin ja harrastusmahdollisuuksiin. Lähes kaikkia löytyy Somerolta.