Ensi vuoden suurin kohde on uusi palvelutalo

Someron kaupunki rakentaa ensi vuonna liki 7,9 miljoonalla eurolla, jos teknisen lautakunnan talonrakennuksen investointisuunnitelma pitää kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyissä.

Pari, kolme vuotta raamia on pidetty kolmessa miljoonassa. Tekninen johtaja Marko Mäkinen sanoo summan kohoamisen johtuvan muun muassa siitä, että projekteja on siirretty ja nyt ne ovat edessä.

– Tämä on ensimmäinen budjetti 12 vuoteen, johon liittyy paljon epävarmuustekijöitä, jatkaa Mäkinen ja viittaa hankkeisiin, joiden tarkkuutta, suuruutta ja ajankohtaa ei ole vielä tarkasti määritelty, ja hankkeisiin, jotka vaikuttavat toisiin kohteisiin. Näin on esimerkiksi oppimisympäristöselvityksen, urheilukentän ja Sairaalatien rivitalojen saneerausten kanssa.

Kaupungin ensi vuoden suurin yksittäinen kohde on uusi palvelutalo. Siihen on ensi vuodelle kohdennettu 4,7 miljoonaa ja liki 4 miljoonaa vuodelle 2023. Siihen ARA:n avustus on maksimissaan 40 prosenttia eli ensi vuonna liki 1,9 miljoonaa ja lähes 1,6 miljoonaa vuonna 2023.

Joensuun koulun keittiön perusparannukseen, suunnitteluun ja toteutukseen kohdennetaan 570 000 euroa. Laitekantaa uudistetaan. Myös tiloja pitää järjestellä, joten tarvitaan myös arkkitehti- ja lvi-suunnittelua. Keittiöremontti on tarkoitus aloittaa kesällä 2022.

Keskusurheilukentän saneeraukseen on kohdennettu ensi vuodelle 405 000 ja 780 000 euroa vuodelle 2023. Valtioavustusta on mahdollisuus saada maksimissaan 30 prosenttia. Avustuseurot olisivat ensi vuonna noin 107 000 ja seuraavana liki 249 000 euroa.

Urheilukentän huoltorakennukseen ja sosiaalitiloihin on varattu ensi vuodelle 30 000 ja seuraavalle 260 000, katsomoon 80 000 ja 400 000 (v. 2023).

Kaupungintalon aulatila, ensimmäinen ja toinenkerroson tarkoitus peruskorjata LVIS-töineen kaikkineen. Ensi vuodelle siihen varataan 385 000 euroa ja seuraaville kahdelle vuodelle 400 000 ja 100 000 euroa.

Kaupungintalon vesikaton korjaus on aloitettu. Ensi vuodelle siihen varataan 150 000 euroa.

Sairaalatien rivitalo A:n vesi- ja kv-putkisto korjataan, 220 000 euroa. B-talon vesikaton korjaus jatkuu ensi vuonna, jonne on varattu 90 000 euroa ja huoltorakennuksen vesikattoon 65 000 euroa.

Sairaalatien rivitalot kuuluvat Pihlajakylä-hankkeeseen. Jos B-, C-, D- ja E-talo peruskorjauksen yhteydessä tehdään esteettömiksi ja perustuksia kuivataan, tehdään salaojat ja palokatkot, niin hankkeen summa kipuaa 1,92 miljoonaan euroon.

ARA on alustavissa keskusteluissa ollut myötämielinen avustukselle. Avustus on maksimissaan 50 prosenttia ja tuolloin avustussumma olisi 960 000 euroa. Se tarkoittaisi neljälle seuraavalle vuodelle kullekin 240 000 euron tukea.

Marko Mäkinen sanoo, että pohdittavana on kahden aivan uuden rivitalon rakentamista, jotka korvaisivat talot C, D ja E. Uusi kokonaisuus olisi kustannuksiltaan yhteensä 1,8 miljoonaa. Niiden rakentaminen on sijoitettu vuosille 2024 ja 2025.

Uimahallin KV-putkisto, IV-LTO kompressori ja ikkunoiden uusiminen (terapia-allas) ja liukumäen portaat ovatlistalla. Ensi vuodelle siihen on varattu 130 000 euroa ja seuraavalle 40 000 euroa.

Ensi vuoden listalla ovat myös muun muassa Hovimäen huoltorakennus (80 000 euroa), Jauhetalon LVS-tekniikan eriyttäminen (60 000), kirjaston omatoimikirjaston edistäminen kamera-, murto- ja kulunvalvonta sekä valaistusautomatiikka (45 000), teknisen varikon kulunvalvonta (30 000), oppimisympäristöselvitystyön mukainen tilasuunnittelu (30 000), Leivonpesän päiväkodin hankesuunnitelma (20 000), terveyskeskuksen arkiston siirto Jonkkalasta (30 000) ja Valkeen vanhan saunarakennuksen ehostaminen (10 000).

Kiinteistöjen muihin korjauksiin on varataan ensi vuodelle 120 000 euroa.