Kaupunkistrategiaa valmistellaan yhteisöllisyyden näkökulmasta

0

Kaupunki valmistelee uutta strategiaa tuleviksi vuosiksi. Strategiavalmistelun pääteemana on somerolaisen yhteisöllisyyden kehittäminen ja hyödyntäminen.

– Valmistelu lähtee siitä, että yhteisöllisyys on uuden kaupunkistrategian punainen lanka. Tällöin kaupungin kaikkien palvelualojen kehittämistä tarkastellaan yhteisöllisyyden näkökulmasta. Tämä pitää sisällään myös kaupungin oman organisaation sisäisen työkulttuurin, kaupunginjohtaja Sami Suikkanen huomauttaa.

Hän korostaa, että kyseessä on somerolaisittain uudenlainen tapa tehdä kuntastrategiaa.

– Tällä kertaa nykyisessäkin strategiassa olevia päätavoitteita lähestytään yhteisöllisyyden näkökulmasta.

Yhteisöllisyyteen perustuvan strategian toteuttaminen on vahvasti kytköksissä kaupungin asukkaisiin sekä kaupungissa toimiviin yrityksiin ja yhdistyksiin.

– Myös strategian valmisteluun ja tekemiseen halutaan saada aiempaa enemmän mukaan niin asukkaat, yritykset kuin yhdistykset. Myös tämä on uutta.

Kaupungin henkilökunnan toivotaan niin ikään osallistuvan laajalla rintamalla strategian valmisteluun. Kaupungin työntekijöiden kiinnostuksen lisäämiseksi suunnitellaan myös porkkanoita.

– Kaupungin työyhteisöjä palkitaan aktiivisesta osallistumisesta strategiatyöhön. Varaamme palkitsemiseen erikseen 7 500–10 000 euroa. Palkitseminen on osa työhyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettua tyhy-toimintaa, Suikkanen kertoo.

Someron nykyinen kuntastrategia Erinomane ja notkja Somero 2025 on hyväksytty valtuustossa huhtikuussa 2018. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

– Tavoitteena on, että uusi kuntastrategia saataisiin kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ensi kesänä, Suikkanen sanoo.

Someron kaupunki on myös valmis toimimaan Varsinais-Suomessa yhteisöllisyyden kehittämisen ja hyödyntämisen pilottialueena.

Lausuntokierroksella olevan Varsinais-Suomen uuden maakuntastrategian yhtenä teemana on ”jokaiselle hyvinvoinnin mahdollisuuksia tarjoava yhteisöllinen maakunta”.

Someron kaupunki painottaa omassa lausunnossaan myös koulutuksen hajauttamista maakuntiin. Kaupunginhallitus huomauttaa, että ammatillisen koulutuksen hajauttamisesta on saatu maakunnassa hyviä kokemuksia.

Someron kaupunki katsoo, että maakuntastrategia huomioi hyvin maakunnassa olevat erilaiset kehittämismahdollisuudet.

Lisäksi Someron kaupunki toteaa, että myös maakuntastrategian tasolla on tarpeellista huomioida vuoden 2023 alusta tulossa olevat CAP-tukijärjestelmän muutokset, jotka tulevat mitä ilmeisimmin vaikuttamaan maatalouden ja elintarviketuotannon rakenteeseen sitä kautta, että viljanviljelyn kiinnostavuus tulee vähenemään ja nurmen viljelyn kiinnostavuus lisääntymään.