Koronavuosi meni Somerolla suhteellisen hyvin

0

Tarkastuslautakunta jätti toukokuussa arviointikertomuksen vuoden 2020 tilinpäätöksestä. Lautakunnat ja kaupunginhallitus ovat käsitelleen sen ja nyt kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee selvitykset arviointikertomuksen sisältämistä havainnoista tiedokseen ja toteaa, että ne eivät anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Kaupungin viime vuoden taloutta arvioinut tarkastuslautakunta nosti esille muun muassa pulan ikäihmisten hoitopaikoista.

Lautakunta toteaa, että ikäihmisten hoitopaikkojen puute on vaikea, uutta tilaa tarvitaan ja sotekin on tulossa. Myös urheilukentän remontti viivästyi ja siihen on ratkaisu saatava.

Kunnan/konsernin ylimääräisten kiinteistöjen myynti ja niiden purku ovat edelleen haasteita ja rasittavat kunnan taloutta. Myös jätevesipuhdistamon saneeraus on edessä ja sitä kautta myös viemäröinti ja hulevesityöt painavat päälle.

Tarkastuslautakunta toteaa kuitenkin: Kaikesta huolimatta koronavuosi on mennyt suhteellisen hyvin. Kiitos siitä kaikille asiaan vaikuttaneille.

Perusturvalautakunnalle tarkastuslautakunta toteaa muun muassa, että vuosi on ollut koronatilanteesta johtuen poikkeuksellinen ja rasittanut muiden toimialojen lisäksi erityisesti perusturvalautakunnan vastuualueen työtä. Epidemian hoitoon on pystytty reagoimaan nopeasti.

Perusturvalautakunnan merkittävimmät toimintakatteen ylitykset ovat kohdistuneet sosiaalityöhön sekä kehitysvammahuoltoon ja vammaispalveluihin. Ostopalveluiden tarve on ollut kasvava ympärivuorokautisten asumispalveluiden osalta. Lastensuojelun sijaishuollon kasvava kustannuskehitys näyttää hidastuneen.

Tarkastuslautakunta on lausunut arviointikertomuksessa sivistyslautakunnan alaisesta toiminnasta seuraavaa: Sivistyslautakunta on toiminut koronavuonnakin aktiivisesti. Somerolla tieto- ja viestintäteknologian käyttö opetuksessa on mahdollistanut sujuvan etäopetukseen siirtymisen. Etäopetuksen aikana on lasten ja nuorten tukemiseen kiinnitetty erityistä huomiota.

Kulttuuristrategian mukaista toimintaa on toteutettu esimerkiksi koronakonserttien myötä netissä. Etätoiminta on lisännyt kiinnostusta tapahtumiin.

Sivistyslautakunnan toiminta haastavassa tilanteessa on ollut esimerkillistä ja ansaitsee erityisen kiitoksen.

Tekninen lautakunta on tarkastuslautakunnan mukaan suoriutunut tehtävistä mallikkaasti. Kiinteistöjen ja teollisuuden vaatimia toimintoja, sekä muita kaupungin tehtäviä ja suoritteita on tehty mahdollisuuksien mukaisesti. Asvaltointeja ja hulevesiasioita työstetään jatkuvasti mahdollisuuksien mukaan.

Ympäristölautakunnan saamat terveiset ovat, että kiinteistöverotietojen ajantasaistamisessa on edetty ja työ jatkuu edelleen. Hakemusten käsittelyajoissa on päästy pääasiassa tavoiteaikoihin, poikkeuksena yhden ympäristölupahakemuksen huomattavan pitkä käsittelyaika. Valvontaohjelman mukaisia tarkastuksia jäi toteuttamatta ja ne siirtyivät toteutettavaksi seuraavalle vuodelle. Keskustaajaman osayleiskaavoitus ei ole edennyt suunnitellusti.