Kotista varapuheenjohtaja, Lehtisestä ehdokas

0
Antti Kotti

Varsinais-Suomen SDP hyväksyi aluevaaliohjelmansa piirikokouksessaan ja nimesi jo ensimmäiset ehdokkaansa vaaleihin. Tavoitteena on nimetä aluevaaleihin täysi 98 ehdokkaan lista, nyt siltä löytyy 77 nimeä.
Listalta löytyy yksi somerolaisehdokas, Riitta Lehtinen.
Piirikokous valitsi puheenjohtajaksi tulevalle kaksivuotiskaudelle nykyisen puheenjohtajan Niina Alhon Kaarinasta. Varapuheenjohtajiksi valittiin Mari Lahti Turusta ja Antti Kotti Somerolta.
Lisäksi piirikokous antoi seuraavan julkilausuman:
Varsinais-Suomen SDP: Hyvinvointialueen palvelut kuuluvat kaikille lompakon paksuudesta riippumatta
Varsinais-Suomen SDP:n mukaan terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ovat perusoikeuksia, joiden tulee olla julkisesti eli verovaroin rahoitettuja. Hoidon saanti, ikääntyneen hoiva, lasten turvallinen kasvu ja vammaisten palvelut eivät saa olla riippuvaisia apua tarvitsevan tai hänen perheensä varallisuudesta tai asuinpaikasta.
Tulevalla hyvinvointialueella varsinaissuomalaisille tulee taata laadukkaat palvelut perustasosta erikoissairaanhoitoon oikea-aikaisesti. Seitsemän päivän hoitotakuun tulee toteutua maakunnan jokaisen asukkaan kohdalla ja tämän tulee koskea myös mielenterveyspalveluita. Turvallinen arki on taattava niin ikääntyneille kuin lapsille ja nuorille ja tarvittavilla palveluilla on oltava riittävästi resursseja. Vammaisten palveluiden tulee vastata perustuslain ja kansainvälisten sopimusten asettamia vaatimuksia.
Pelastuspalvelut tulee säilyttää korkeatasoisena. Vapaaehtoistyö on osa palvelutuotantoa pelastuspalveluiden lisäksi myös muilla hyvinvointialueen toimintasektoreilla. Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava muuttuvassa toimintaympäristössä.
Hyvä henkilöstöpolitiikka on avainasemassa palveluiden turvaamisessa ja kehittämisessä. Vain osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö takaa, että palvelut ovat hyvät ja niitä on riittävästi saatavilla.
Uudistusten tavoite on parantaa palveluita asiakaskeskeisesti. Jokaisella varsinaissuomalaisella on yhdenvertainen oikeus palveluihin.

Riitta Lehtinen.