Luotettava uutisointi kiinnostaa

0

Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT 2021) mittauksen mukaan 96 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista lukee sanomalehtiä. Sanomalehtien lukeminen on hyvin tasapuolista. Sanomalehdet tavoittavat eri ikäisistä suomalaisista 91–97 prosenttia, kaikissa ammattiryhmissä työskentelevistä 91–99 ja eri tuloisista kotitalouksista 95–98 prosenttia.

Sanomalehtisisältöjä lukee digitaalisena 86 prosenttia suomalaisista. Vähiten sanomalehtien digitaalisia kanavia käyttävät 65 vuotta täyttäneet, joskin heistäkin kolme neljästä lukee digitaalisia sanomalehtiä joko paperilehden ohella tai pelkästään digitaalisina.

Painettua sanomalehteä lukee kaikista 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista reilu puolet.

Sekä painettuna että digitaalisena sanomalehteä lukee yli 2 miljoonaa suomalaista. Vain digitaalisena sanomalehtensä lukee 1,7 miljoonaa ja pelkästään painettuna 423 000 suomalaista.

Somero-lehden tilaa paperisena 3 803 henkilöä (-4,8 % verrattuna viime vuoteen) ja digilehtenä 342 (+25,7 %). Molemmat lehtityypit yhdistävä tilaus on 426:lla lukijalla (+13,3 %). Lisäksi lehden verkkosivut ovat kasvattaneet lukijamääräänsä tasaisesti. Juuri tulleen Kansallisen mediatutkimuksen mukaan lukijoita Somero-lehdellä on 13 200 (+1 000 kpl).

On hieno asia, että suomalaiset ovat jälleen todistetusti osoittaneet olevansa kiinnostuneita journalismin periaatteiden mukaan toimitetuista, luotettavista uutis- ja ajankohtaissisällöistä.