Ostopalvelut nostavat perusturvan menoja

0
Koronapandemian hoidosta aiheutuneet suorat kustannukset Someron perusturvatoimelle arvioidaan tänä vuonna olevan yli 500 000 euroa.

Perusturvan talousarvion ylitys 576 594 syyskuun loppuun mennessä

Perusturvan kuluvan vuoden talousarvio on ylittynyt kaikilla tehtäväalueilla lukuun ottamatta erikoissairaanhoitoa. Alkuvuodesta syyskuun loppuun talousarvion ylitys on 576 594 euroa.

3/4-vuosikatsauksessa näkyvät koronapandemian vaikutukset henkilöstökuluihin, kuten lisäresurssi koronahoitajan sekä sairaanhoidon vastaanottotoiminnan osalta ja sijaistarpeet, testaus- ja jäljitystoiminnan kasvanut tarve sekä sijaisrekrytointien haasteet niin hoitajien, sairaanhoitajien kuin lääkäreiden.

Koronapandemian hoidosta aiheutuneet suorat kustannukset perusturvatoimelle ovat 379 625 euroa tammikuusta syyskuun loppuun. Koko vuoden koronakulujen arvioidaan olevan noin 506 200 euroa.

Perusturvajohtaja Marjaana Sorokin sanoo, että valtiolta on odotettavissa koronakorvauksia, mutta niiden tarkasta summasta ja maksatusajankohdasta ei ole vielä tietoa.

Henkilöitä tarvitaan lisää, jotta vaativahoitoiset asiakkaat ja potilaat pystytään asianmukaisesti hoitamaan ja turvaamaan henkilöstön jaksaminen vuodeosastolla, tehostetun palveluasumisen yksiköissä sekä kehitysvammahuollossa.

– Henkilöstön jo pidemmältä ajalta kertynyt väsymys ja kuormittuneisuus näkyvät selkeästi sijaistarpeissa, toteaa Sorokin.

Lastensuojelun ostopalvelut ovat vähentyneet, mutta toisaalta ennaltaehkäisevien perhepalveluiden käyttö on lisääntynyt. Tarvitaan esimerkiksi tukiasumista ja ammatillisia tukihenkilöitä.

– Ikäihmisten asumispalveluita on jouduttu hankkimaan ulkopuolisilta, kun oman kunnan palveluita ei ole ollut tarpeeksi tarjolla. Tehostettua palveluasumista on ostettu naapurikaupunkien yrityksiltä, ja myös enenevässä määrin Lamminniemen Hyvinvointikeskuksesta. Tällä hetkellä jonossa odottaa viisi vanhusta hoivapaikkaa kotikunnasta, Somerolta.

Kehitysvammahuollon osalta laitosjaksojen tarve on vähentynyt, mutta asumispalveluiden tarve lisääntynyt. Kun kaupungin oma yksikkö on täysi, asumispalvelut ostetaan joko KTO:lta tai yksityisiltä palveluntuottajilta.

Vammaispalvelulain mukaisten avustusten osuus on myös kasvanut väestön ikääntymisen sekä sairastuvuuden myötä.

– Kun avoimiin lääkärinvirkoihin ei ole löytynyt hakijoita, niin terveyskeskuksen vastaanottoon on jouduttu hankkimaan lääkäripalveluita ostopalveluina. Nämä palvelut ovat lisääntyneet merkittävästi, toteaa perusturvajohtaja Sorokin.

Sen sijaan erikoissairaanhoidossa Somero on maksanut ennakkoina suuremman summan kuin todelliset kuluvat ovat olleet. Loka-joulukuun erät tulevat olemaan ovat liki 805 000 euroa ennakkoja pienemmät.

Loppuvuodesta on odotettavissa tuloja, joiden tarkkaa määrä ei ole arvioitavissa. Näitä ovat valtion avustus koronakustannuksiin. työllistämistukia, valtionkonttorin korvaus 250 000 euroa ja vieraslaskutuksia.

Sorokin arvioi, että perusturvaan tarvitaan vielä lisämäärärahoja tälle vuodelle. Summa kipuaisi yli miljoonan, jos ei loppuvuodesta olisi luvassa koronakorvauksia ja muita tuloja.

Lisätalousarvioaiheeseen palataan marraskuun kokouksessa, kun asiat tarkentuvat.

Lautakunta merkitsi taloustilanteen tiedokseen ja vie sen myös kaupunginhallituksen tiettäväksi.