Seniorineuvolan toiminta on alkanut, toimipaikka haussa

0
Aikuis- ja seniorineuvolan tiimissä ovat palveluohjaaja Tanja Mainio ja seniorihoitaja Raila Hakamäki. He työskentelevät työhuoneissaan terveyskeskuksenmäellä. Seniorineuvolalla ei ole vielä varsinaista toimipaikkaa, jonne voi poiketa.

Aikuis- ja seniorineuvolan toiminta on pyörähtänyt käyntiin tänä syksynä. Neuvoja antavat seniorihoitaja Raila Hakamäki ja palveluohjaaja Tanja Mainio.

Moni on kysellyt, että mistä heidät löytää ja missä yli 65-vuotiaille tarkoitettu neuvola konkreettisesti sijaitsee.

– Teemme töitä terveyskeskuksessa kumpikin omissa työhuoneissamme. Varsinaista neuvolaa, paikkaa, jonne tulla vastaanotolle ei vielä ole. Tilan toivotaan järjestyvän, kertoo Tanja Mainio.

Neuvoja annetaan puhelimitse, ja tapaamisia sovitaan Hakamäen työhuoneelle laboratoriosiipeen tai Mainion toimipisteelle äitiys- ja lastenneuvolan yhteyteen. Tarvittaessa tehdään myös kotikäyntejä.

Ensisijaisesti yhteydenottoihin vastaa seniorihoitaja Hakamäki. Hänen numeronsa on 040 1268 840.

Seniorineuvola on ennaltaehkäisevää, matalan kynnyksen palvelua.

– Asiakas kohdataan kokonaisvaltaisesti, hänen yksilöllisistä tarpeistaan käsin. Seniorineuvolan työpari kartoittaa tilanteen ja arvioi palvelujen tarpeet, kertoo Tanja Mainio.

Tarvittaessa, jos asiakas niin haluaa, hänet ohjataan terveydenhoitajan tarkastukseen, sairaanhoitajan vastaanotolle tai varataan lääkäriaika.

Neuvoja voi kysellä esimerkiksi muistiongelmiin, terveyden edistämiseen, harrastusmahdollisuuksiin, apuvälineisiin, Kelan etuuksiin, tai vaikka muistisairaan läheisen asioiden hoitoon. Tietoa annetaan niin kaupungin omista kuin yksityisten tarjoamista palveluista. Saatavilla on apua hakemusten täyttämiseen ja palveluihin hakeutumiseen.

Toive on, että aikuis- ja seniorineuvola pääsee tulevaisuudessa yhteen tilaan. Silloin vastaanottoaikojen lisäksi pystytään järjestämään infotilaisuuksia ja ikääntyneille keskinäisiä kohtaamisia.

Mainiosta ja Hakamäestä paras toimipaikka olisi Someron keskustassa, esteettömässä tilassa.

Kaupungin ytimessä sijaitsevaan neuvolaan olisi helppo mennä, vaikka vain piipahtaa. Sieltä saisi apua ja neuvoja, ja eri toimijat sekä palveluntuottajat voisivat kokoontua yhteen.

Valtava kysyntä keskitetylle ja henkilökohtaiselle neuvonnalle

Tänä syksynä Somerolla alkaneen aikuis- ja seniorineuvolan tavoitteena on tarjota yli 65-vuotiaille ennaltaehkäiseviä palveluita, jotka tukevat terveyttä, toimintakykyä ja kotona asumista.

Periaatteena on matala kynnys avun, palvelun hakemiseen, asiakaslähtöisyys ja luottamuksellisuus. Kun ennaltaehkäisevien palvelujen paletti ja jatkumo toimivat, niin asukkaiden turvallisuus, hyvinvointi ja toimintakyky lisääntyvät.

Senioreilla on neuvoille selkeä tarve.

– Korona-aikana puhelimet ovat alkaneet soida entistä tiuhemmin. Koetaan yksinäisyyttä ja turvattomuutta; on huoli itsestä ja muista. On epätietoisuutta, mihin ottaa yhteyttä. On valtava kysyntä keskitetylle neuvonnalle, kertoo terveyskeskuksen palveluohjaaja Tanja Mainio.

Seniorihoitaja Raila Hakamäki sanoo, että halutaan henkilökohtaista kontaktia. Että joku ottaa asiakseen hoitaa ihmisen hädän.

– Monesti tlanne rauhoittuu jo sillä, kun puhelimeen vastaa oikea ihminen, ei vastaaja. Joku kuuntelee ja ottaa asiat hoitaakseen.

Aikuis- ja seniorineuvola on tarkoitettu yli 65-vuotiaille.

– Mutta muutkin saavat soittaa. Sitä varten olemme täällä, ja ohjaamme oikean palvelun piiriin, muistuttaa Hakamäki.

Seniorineuvolasta voi kysyä mitä tahansa sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvää asiaa. Uusi elämäntilanne saattaa mietityttää. On epätietoisuutta, kenen puoleen kääntyä ja mikä on oikea taho. Esimerkiksi, miten pääsee muistitesteihin, voidaanko kuulo tutkia tai apua terveydellisiin juttuihin. Pohdintaa aiheuttavat usein asumiseen, kuljetuksiin, kotitalousvähennyksiin, edunvalvontaan, tukipalveluihin ja etuuksiin liittyvät asiat.

– Ei ole tyhmää kysymystä, jota meille esittää. Jos emme osaa itse vastata, niin etsimme henkilön, joka osaa. Tärkeää on saada prosessi käyntiin, toteaa Raila Hakamäki.

Seniorineuvolan tavoitteena on apu yhdeltä luukulta. Palvelut kootaan asiakkaan ympärille, ettei hän joudu kertomaan asiaansa uudestaan ja uudestaan.

Tanja Mainio sanoo, että avunsaanti yhdestä paikasta ja asiakaslähtöisyys ovat kaikkien etu. Niillä poistetaan palvelujen päällekkäisyyttä. Kun ratkaisuun ei mene pitkää aikaa, ongelmat eivät kasaudu vyyhdeiksi. Turvallisuudentunne lisääntyy, kun tietää tukea ja apua olevan saatavilla.

Someron aikuis- ja seniorineuvola on matkansa alussa.

– Kehitämme palveluja pikkuhiljaa, ja teemme jo yhteistyötä muun muassa kaupungin sosiaalitoimen sekä kotihoidon kanssa. Jatkossa liikunta, kulttuuri ja kuntoutus ovat luontevia yhteistyötahoja, koska seniorineuvolan tavoitteena on ikääntyneiden kokonaisvaltainen hyvinvointi ja toimintakyvyn tukeminen. Yhteistyötä on tarkoitus tehdä jatkossa laajemminkin eri toimijoiden kesken. Kehittelemme myös, miten seniorineuvola tavoittaisi mahdollisimman monet, selvittää Tanja Mainio.

Hakamäki ja Mainio kaavailevat, että jatkossa Someron keskustan ytimessä on esteetön ja viihtyisä paikka, kuntalaisten olohuone, matalan kynnyksen palvelu, jonne piipahtaa ja josta aikuinen saa apua asiakaslähtöisesti. Yhdessä paikassa on kootusti erilaisia palveluja, jossa monet tahot tekevät yhteistyötä ja jossa järjestetään teemahetkiä, infotilaisuuksia, yhteisöllistä toimintaa, ohjattuja ryhmiä ja seniorien toiveita kuullaan palvelujen kehittämiseksi.

– Monipalvelu ennaltaehkäisee sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia, Mainio toteaa.