Tarvitaan lisää tekijöitä antamaan tukea lapsille ja nuorille

0
Skeittiparkin kustannusarvio on noin 40 000 euroa.

Sivistystoimeen esitetään 12,5 miljoonan budjettia ensi vuodelle

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys ensi vuodelle ylittää kaupunginhallituksen raamin 320 550 eurolla. Sivistystoimen menoiksi on arvioitu toimintatuottojen jälkeen runsaat 12,5 miljoonaa euroa.

Ylitykset muodostuvat pääosin henkilöstökulujen noususta.

Sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm sanoo erityistuen tarpeen kasvaneen. Esimerkiksi henkilökohtaisia ohjaajia tarvitaan lisää sekä perusopetukseen että varhaiskasvatukseen, sekä yksi pienryhmä lisää perusopetukseen. Myös kiertävien varhaiskasvatuksen lastenhoitajien tarve on kasvanut. Tällä helpotetaan muun muassa henkilöstön saatavuutta sijaisuuksiin.

Ensi vuonna täytyy perustaa uusi väliaikainen päiväkotiryhmä. 12 lasta tarvitsee hoitopaikan tammikuun alusta heinäkuun loppuun. Lapsia hoitamaan palkataan yksi varhaiskasvatuksen opettaja sekä kolme varhaiskasvatuksen hoitajaa. Ryhmän paikka on vielä avoin.

Joensuun kouluun perustetaan 5. luokan pienryhmä.

Varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen hallinnon yhteiseen käyttöön on tarkoitus palkata määräaikainen toimistotyöntekijä. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle täyttöluvan myöntämistä kahdeksi vuodeksi eli jo joulukuun 2021 alusta vuoden 2023 loppuun.

Koronatilanne, henkilöstövajaus sivistystoimialan johtotiimissä sekä uusien ohjelmien käyttöönotto ovat vaikuttaneet hallinnon työmäärän lisääntymiseen.

– Varhaiskasvatuksen toimiston osastosihteerille kuuluvat työtehtävät ovat olennaisesti lisääntyneet muun muassa erilaisten valtion suunnalta tulevien ohjelmien myötä. Nykyisellä työntekijällä on osaamista, jota ei ole tällä hetkellä kellään muulla. Sijaistaminen ei onnistu. Uudella kahden osaston yhteisellä työntekijällä turvataan palveluiden saatavuus, loma-aikojen porrastaminen ja kohtuullinen työmäärä, selvittää sivistysjohtaja.

Oppimisympäristöselvitys valmistuu kuluvan vuoden aikana. Lautakunta esittää 50 000 euron määrärahaa ensisijaisesti Leivonpesän hankesuunnitteluun.

Leivonpesän päiväkodin hankesuunnittelun toivotaan etenevän ensi vuonna.

– 31 vuotta vanha Leivonpesä ei tällä hetkellä vastaa hyvin varhaiskasvatuksen tarpeita. Tila on sokkeloinen eikä kovin hyvin muunneltavissa. Pohdittavana on muun muassa, mitä tehdään, esimerkiksi korjataanko nykyistä rakennusta, tarvitaanko uudisrakennus, vuokrataanko tiloja ja niin edelleen. Selvitettävänä on, missä toimii jatkossa varhaiskasvatuksen toimisto, jonka nykyiset tilat ovat pienet. Tarkoituksena on, että myös avoimen päiväkodin toiminta siirrettäisiin jatkossa päiväkotien yhteyteen, luettelee Minna Mäkelä-Rönnholm.

Liikuntapuisto ja skeittiparkki jälleen listoille

Sivistyslautakunta ehdottaa liikuntapuiston rakentamista ja sen perustamista varten 200 000 euron määrärahaa investointiohjelmaan. Kustannuksista 140 000 euroa otetaan varhaiskasvatukseen suunnatuista testamenttivaroista. Hankkeeseen haetaan myös valtionavustusta.

Liikuntapuisto tulee Joensuun koulun ja Leivonpesän ja Tuulihatun päiväkotien läheisyyteen.

– Puisto on tarkoitettu testamentin mukaisesti ensisijaisesti varhaiskasvatuksen lasten liikuntaan, mutta myös koko perheen liikuntaan, selvittää sivistysjohtaja.

Myös skeittiparkki on suunnitelmissa. Sen kustannusarvio on noin 40 000 euroa.

Kirjaston omatoimikäytön mahdollistavia ratkaisuja otetaan käyttöön ensi vuonna. Tavoitteena on, että kirjastoa voisi käyttää silloinkin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Lainausautomaatit ovat olleet käytössä alkuvuodesta saakka. Kirjasto- ja valvonta-automatiikan parantamiseen esitetään 45 000 euron määrärahaa.

Lukion aloittaneiden tietokoneisiin esitetään 50 000 euroa, perusopetuksen näyttöihin ja kameroihin 48 000 euroa ja esiopetuksen digilaitteisiin 6 500 euroa.

Starttipajan ja avoimen nuorisotilan kalustuksen päivittämiseen lautakunta esittää 25 000 euroa ja uimahallin pöytien ja laitteiden, kuten liikuntarajoitteisten nostolaitteen uusimiseen, yhteensä 21 000 euroa.