Tue tukijaakin

0

Mielenterveydenongelmat ovat yleisiä, ne koskettavat suoraan joka toista suomalaista elämän aikana ja välillisesti meistä jokaista. Koronan aiheuttama poikkeustila on sekä lisännyt mielenterveysongelmia että kasvattanut omaisten hoitovastuuta hoidon siirtyessä entistä enemmän avohoidon puolelle.
Jos jalka, käsi tai selkä prakaa, niin se tuodaan esille. Mutta kun mieli sairastuu itsellä tai muilla, niin siitä hyvin usein vaietaan. Rohkaistu hakemaan apua.
Tukea tarvitsevat myös sairastuneen omaiset, etteivät he itse sairastu. Läheisestään huolehtiminen vaikuttaa omaisen hyvinvointiin ja 46 prosenttia omaisista on vaarassa masentua itse. On tärkeää, että omaiset tulevat kuulluksi, ja heillä olisi edelleen myös oma elämä.
Vertaistuki on korvaamaton monelle, mutta tarvitaan myös yhteiskunnan toimia mielenterveysongelmien parempaan hoitoon. Psyykkisten ongelmien määrä kasvaa ja niihin pitäisi kiinnittää yhä enemmän huomiota muun muassa työterveyshuollossa.
Valtakunnallista mielenterveysomaisten päivää vietetään lauantaina 9.10.