Yhteisöllisyys punaisena lankana

0

Kaupunki valmistelee uutta strategiaa tuleviksi vuosiksi. Strategiavalmistelun punaisena lankana on somerolaisen yhteisöllisyyden kehittäminen ja hyödyntäminen.

Käsitteenä yhteisöllisyys tarkoittaa ihmisten välistä yhteistyötä ja monenlaisia yhteistyön muotoja, kuten esimerkiksi talkoot.

Lähtökohta strategiaan on hyvä, sillä Somerolla yhteisöllisyys onkin enemmän kuin tuttua. Ilman vahvaa yhteisöllisyyttä ei meillä olisi laadukkaita ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Ilman talkoolaisia jäisi moni urheilujoukkue syntymättä tai kulttuuritapahtuma nauttimatta.

Yhteistä tekemisen meininkiä löytyy niin yksityisistä ihmisistä kuin yhdistyksistä ja yrityksistäkin. Yksi esimerkki on Katutanssit, jotka Somero Sydämessä -yhdistyksen aktiivijoukko meille vuosittain puurtaa. Heidän lisäkseen palveluksiaan korvauksetta ovat tapahtumaan tarjonneet myös monet yrittäjät ja jotkut esiintyjätkin.

Samaa voi todeta joulukadun avajaisista. Järjestäjälista koostuu useasta tahosta, mutta käytännön työt toteuttaa yksittäiset asukkaat yhteistyössä keskenään.

Suomessa ei ole tapana viettää Kiitospäivää ( Thanksgiving Day ), mutta toivottavasti muistamme olla kiitollisia monille, monille talkoolaisillemme. Ja joskus sitä kiitosta voisi muistaa ihan ääneenkin sanoa.