Aluevaalien tulos vaikuttaa kansalaisten arkeen

0
Aluevaaliehdokkaat Mirja Rouhiainen ja Jani Kurvinen sekä Suomen Keskustan

– Aluevaltuustoissa päätetään todella tärkeistä asioista, palveluista, joilla on merkitystä meille kaikille. Ei ainoastaan sairaanhoidosta, vaan joilla edistetään terveyttä, lisätään ikäihmisten ja kaikkien hoivaa sekä ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä, tiivistää Suomen Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen. Hän pistäytyi Somerolla Varsinais-Suomen aluevaalikierroksella.

Puolueen ensimmäinen tavoite on saada kokoon monipuolinen ehdokasjoukko, jossa on väkeä pitkin maakuntaa. Pirkkalainen kertoo ehdokashankinnan edenneen hyvin, ja kentältä löytyvän innokkuutta.

– Meille on tärkeää, että päättäjät tuleviin aluevaltuustoihin valitaan avoimena kansanvaalina. Niin että päätösvalta rakentuu koko maakunnan alueelta.

Seuraava tavoite on, että lähipalvelut vahvistuvat.

Pirkkalainen muistuttaa, että hyvinvointialueiden aluevaltuustoilla ajetaan päätökseen myös sote-uudistus. Vaaleilla on hänestä yleispoliittistakin merkitystä ja niiden vaikuttavan tuleviin eduskuntavaaleihin.

Tällä hetkellä keskustalla on Somerolta kaksi ehdokasta, Jani Kurvinen ja Mirja Rouhiainen. He yhtyvät puoluesihteerin kantaan, että vaalit ovat erityisen tärkeät kaikille.

– Hyvinvointialueella päätetään meille jokaiselle tärkeistä palveluista, joita tarvitaan arjen sujumiseen. Nämä vaalit ovat tärkeät jos mitkä, tokaisee Rouhiainen, joka on ollut pitkään perusturvassa päättämässä niin kuntapuolella kuin muillakin tasoilla.

Hän tuntee mielenkiintoa uuden kehittämiseen ja mitä sillä voi saavuttaa kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Jani Kurvinen kertoo lähteneensä mukaan puolustaakseen Someron palveluja.

– On riski, että valta siirtyy Varsinais-Suomen kasvukeskusten ehdokkaille. Missä väkeä on enemmän, siellä on myös äänestäjiä. Demokratiassa enemmistö päättää. Kun toimipaikoista ja palveluista jatkossa päätetään, niin haluan olla siellä ajamassa Someronkin etuja, sanoo Kurvinen.

Hänestä aluevaalit ovat tärkeät sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen kannalta. Mutta myös siksi, mitä näiden palvelujen jälkeen jää kuntapäättäjien hoitoon ja miten niitä (sivistys, tekninen puoli) kehitetään, kun kunnan nykyisestä budjetista lähtee suuri osa pois.

Varsinais-Suomen aluevaltuustoon valitaan 79 valtuutettua

. Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien.

. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen eikä siellä siten toimiteta aluevaaleja.

. Kukin aluevaltuusto päättää itse kokonsa, mutta hyvinvointialuelaissa säädetään, että pienimmillä alueilla valitaan kuitenkin vähintään 59 valtuutettua ja suurimmilla vähintään 89 valtuutettua. Ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan vähimmäismäärät valtuutettuja, eli Varsinais-Suomen hyvinvointialueella 79.