Lamminniemi on monialainen hoivapalvelu, ei pelkästään tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito

Lounais-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt kaupungin perusturvalta lausuntoa hoitajamitoituksen täyttämättömyyteen Lamminniemen Hyvinvointikeskuksessa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa.

Kuluvan toukokuun seuranta-ajalta (3.–23.5.) välittömän asiakastyön henkilöstömitoitus on ollut siellä 0,54 työntekijää asiakasta kohden. Vanhuspalvelulain mukaisesti sen pitäisi olla vähintään 0,55 työntekijää asiakasta kohti tämän vuoden alusta voimaan astuneen lain mukaan.

Perusturvajohtaja Marjaana Sorokin vastaa, että Lamminniemen Hyvinvointikeskukseen ja Katajakotiin on tehty lokakuun lopulla perusteellinen valvontakäynti, joka liittyi sote-rakennehankkeeseen kuuluvaan ylikunnalliseen valvontakeskushankkeeseen. Se osoittaa, että hoitajamitoitukset ovat huomattavasti paremmin. Esimerkiksi mitoitus oli 0,62 ajalla 6.9–26.9. ja 0,65 ajalla 27.9.–17.10.

Toukokuinen Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen THL:lle toimittama seurantajaksoilmoitus tehostetun palveluasumisen mitoituksesta on perustunut toimintayksikön hybridimallista johtuen koko hyvinvointikeskuksen mitoitukseen.

– Mitoitus 0,54 sisältää tehostetun palveluasumisen lisäksi palveluasumisen sekä lyhytaikaisen laitoshoidon (intervallijaksot). Vanhuspalvelulain mukainen mitoitus ei koske palveluasumista. Palveluasumista koskeva mitoitus on hyvinvointikeskuksessa enimmillään 0,30, koska palveluasumisessa ei ole yöaikaista hoitoa ja hoivaa, selvittää perusturvajohtaja.

Hän sanoo Lamminniemessä käytössä olevan hybridimallin vaikeuttavan laskentaa ja erottelua esimerkiksi tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen välillä. Siellä hoidetaan asiakkaita tehostetun palveluasumisen, palvelukodin, kuntoutuksen ja veteraanilaitospaikoilla.

– Hybridimallissa välillisen ja välittömän työn erottelu on haasteellista. Mitoituslaskennassa on virheellisesti laskettu välilliseen työhön työtä, joka olisi osittain kuulunut raportoida välittömään.

Laskennassa on lisäksi arvioitu yksikön päällikön työ kokonaisuudessaan hallintoon eli välilliseen työhön. Yksikön päällikkö tekee kuitenkin välitöntä asiakastyötä noin kolme tuntia päivässä (38 %). Lamminniemen Hyvinvointikeskus pyysi aluehallintovirastolta ohjauspalaveria, joka toteutettiin elokuussa. Siellä keskusteltiin muun muassa henkilöstörakenteeseen, välilliseen ja välittömään työhön, hoiva-avustajien määrään sekä henkilöstön tutkintovaatimuksiin liittyvistä asioista. Toimintaa on toteutettu saadun ohjeistuksen mukaisesti.

Välilliseen työhön on palkattu henkilöstöä lisää. Syksyn aikana on toteutettu yhteinen rekrytointi hoiva-avustajien oppisopimuskoulutuksen osalta Someron kaupungin ja Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy:n kanssa. Oppilasyhteistyötä on kehitetty myös Salon Seudun Ammattiopiston kanssa.

Perusturvan lausunnossa Aville todetaan, että valvontakäynnin ja selvitysten perusteella Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen toiminta on järjestetty asianmukaisesti ja henkilöstömitoitus on riittävä. Lamminniemi-kodissa hoivahenkilöstön sekä sijaisten rekrytointihaasteet ovat myös vaikuttaneet merkittävästi toiminnan järjestämiseen. Haasteet ovat valtakunnallisia.