Perusturvassa on ollut vaikea saada sijaisia. Tilannetta helpottamaan aiotaan palkata vakituinen sijaisten joukko.

Kaupunginhallitus antoi täyttöluvan 14 vakituisen sijaisen palkkaamiseen ensi vuoden alusta alkaen. Heistä kolme on sairaanhoitajia ja 11 lähihoitajia.

Vakituisten sijaisten palkkaaminen ei lisää henkilöstökustannuksia, sillä sijaisten palkkaamiseen varatut määrärahat siirretään vakinaisen henkilöstön palkkamäärärahoihin.

Tämän lisäksi perusturvan varahenkilöstöön palkataan kaksi lähihoitajaa lisää. Sen jälkeen varahenkilöstössä on 12 työntekijän kädet tekemässä töitä. Joukko on sijaisena akuuteissa tilanteissa, kuten sairauspoissaoloissa.

Kaupunginhallitus hyväksyi lisähoitajien palkkaamisen. Edellytyksenä on, että valtuusto myöntää siihen 15 000 euron lisämäärärahan tälle vuodelle.