Kiiruun puisto, tori ja keskusta ovat somerolaisille tärkeitä

0
Viitesuunnitelmassa valaistusta on esitetty lisättäväksi Kiiruun puistoon, jota kautta puisto ja toiminnat siellä tulevat näkyväksi. Someron syrän -havaintokuvan tekijät Valtteri Kaarlamo, Anselmi Moisander, Dennis Somelar.

Arkkitehti Dennis Somelar ja arkkitehtiopiskelijat Valtteri Kaarlamo ja Anselmi Moisander ovat saaneet valmiiksi Someron keskustan kehittämisen viitesuunnitelman ja puistostrategian, osallistaneet asukkaita ja tehneet palautteiden ja ideoiden mukaan muutosehdotuksia. Tavoitteena on ollut vahvistaa keskustan elinvoimaisuutta ja lisätä kaupungin viihtyisyyttä.

– Kaikesta henkii se, että Someron identiteetille ja somerolaisille Kiiruun puisto, tori ja keskustan raitti ovat todella tärkeitä, sanoo ryhmän vetovastuussa ollut Dennis Somelar.

Paljon palautetta tuli torin siirrosta Hämeentien varresta Kiiruun puiston reunaan. Väki pelkää puiston kasvillisuuden ja kulttuurihistorian puolesta.

– Pelot ovat turhia. Mitään nurmikko- eikä asvalttikenttiä ole suunniteltu. Suojeltujen kasvien ja aluskasvillisuuden säilyminen alueella tullaan huomioimaan myös toimenpiteiden jatkosuunnittelussa.

Muokatussa viitesuunnitelmassa mahdollistetaan lisää puita, väyliä ja viheriöitä Kiiruun puiston alueelle. Valaistusta lisätään, jotta puisto tulee sitäkin kautta näkyväksi.

Myös parkkipaikkojen vähyys koettiin olevan huono alueen toimivuudelle ja käytölle.

– Parkkipaikkoja on lisätty sekä Kiiruun puiston yhteyteen että Hämeentien varteen, kertoo Somelar.

Joensuuntien menoa on esitetty rauhoitettavaksi muun muassa autoliikenteen nopeutta laskemalla ja kaventamalla ajoväylää.

Tyytyväisiä on oltu puistojen virkistyskäytön entraamiseen. Niin sanotun puistoreitistön katsotaan lisäävän puistojen käyttöä, liikuntamahdollisuuksia ja myös Someron keskustan tuntemusta.

Puistoihin haluttiin lisättävän puita, Kirkkojärven rantaan yhteisiä toimintoja ja niitä vesiliikennettä palvelevaksi. Palautteen jälkeen puistostrategiaan lisättiin esimerkiksi puistojen kehittäminen puustoa istuttamalla ja venelaituri Kirkkojärven rantaan. Jaatilanjoen eteläpäähän esitettiin toteutettavaksi kevyen liikenteen siltaa Akustinpuistosta Elonpellon alueelle.

Suunnittelutyöryhmän työ alkaa olla ohi.

– Olemme aidosti esittäneet, mitä olemme nähneet ja mitkä koimme kehittämisen arvoisiksi. Esimerkiksi torin siirron Kiiruun puiston laitaan koimme tukevan Joensuuntien elinvoimaa sekä kaupallisena että sosiaalisena tilana. Siihen linkittyvät ja samalla esiin tulevat Someron hienot julkiset palvelut ja historialliset rakennukset: uimahalli, kirjasto, koulukeskus, Kivimakasiini ja Kiiruun talo, perustelee työryhmän projektivastaava.

Somelar sanoo keskustan virkeyden ja moni-ilmeisyyden vaikuttavan kunnan imagoon.

– Hienoa, että näitä asioita pohditaan isolla joukolla ja annetaan asukkaiden ja yrittäjien vaikuttaa paikkakuntansa kehittämiseen. Kunnan päättäjien pitää nyt arvioida, mitä ryhdytään tekemään, mihin investoidaan ja millaisia hyötyjä saadaan kaupungin asukkaille, toteaa arkkitehti Somelar.

Hän sanoo, että nyt päättäjien on aika pohtia, mitä suunnitelmista aletaan viedä eteenpäin ja jatkosuunnitella, mitkä ovat kustannukset ja mihin halutaan satsata rahaa ja voimavaroja.

– Prosessi on ollut hyvin mielenkiintoinen ja opettavainen. Odotan mielenkiinnolla, mitä esittämistämme asioista ryhdytään kehittämään. Heti kun alkaa tapahtua, niin tulen katsomaan, lupaa Somelar.

Kaupungin päättäjät ottavat kantaa viitesuunnitelmaan vielä tämän vuoden aikana. Valtuuston käsittelee suunnitelmaa joulukuun kokouksessaan.

 

Kaupunginhallitus esittää tapahtuma-aukiota puiston reunaan, torin siirto jäisi tällä erää

Kaupunginhallitus esittää, että Kiiruun puiston reunaan tehdäänkin tapahtuma-aukio. Torin siirto puiston reunaan jätettäisiin tällä erää.

Someron syrän -hankkeen tuottamassa keskustaympäristön kehittämisen viitesuunnitelmassa on ehdotettu, että tori siirretään Hämeentien varresta Jukolan edestä Kiiruun puiston pohjoisosaan. Torin siirto puistoon tuotti paljon palautetta, kritiikkiä ja vastustusta kehittämissuunnitelman laatijoille.

Tulevien vuosien taloussuunnitelmassa keskustan kehittämisen rakentamisen suunnitteluun on varattu 25 000 euroa vuodelle 2024 ja sitä seuraavalle vuodelle keskustan kehittämiseen 450 000 euroa.

Viitesuunnitelmassa on haluttu yhdistää keskustan puistoja ja alueita toisiinsa kevyen liikenteen väylillä, puistoilla ja silloilla.

Kaupunginhallitus esittää, että ensi vuonna aloitettaisiin kevyen liikenteen sillan suunnittelu Jaatilanjoen ylitse joen Kirkkojärveen laskevaan päähän. Tällä uudella sillalla yhdistettäisiin Akustinpuiston ja Elonpellon alueen virkistysreitistöä ja lisättäisiin käyttöä.

Kaupunginhallituksen ehdotuksessa kevyen liikenteen siltaan varattaisiin 80 000 euroa vuosille 2022–2025.

Kaupunginhallituksessa perussuomalaiset esittivät, että talousarviosta olisi poistettu sekä tapahtuma-aukio että silta. Perussuomalaiset eivät saaneet tukea muilta ryhmiltä, ja heidän esityksensä hävisi äänin 6–2. Markku Mäki-Teeri (kok.) äänesti tyhjää.

Kaupunginhallitus käsitteli tori ja silta-asioita tulevien vuosien taloussuunitelmaa käsitellessään. Lopullisesta talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto joulukuisessa kokouksessaan.

Lautakuntakierros alkuun

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi keskustan kehittämisen viitesuunnitelman.

– Jokainen yksittäinen hanke tulee ajallaan erillisenä tarkasteltavaksi, suunniteltavaksi ja kustannukset laskettavaksi, ja silloin niihin otetaan kantaa, toteaa tekninen johtaja Marko Mäkinen lautakunnan kannan.

Perusturvalautakunta katsoi, että on hyvä, että puistoilla ja kevyen liikenteen väylillä saadaan kaikenikäistä väkeä liikkeelle ja liikkuminen turvalliseksi sekä esteettömäksi. Perusturvajohtaja Marjaana Sorokinin esityksessä oli lause: Torin siirtäminen keskeisemmälle paikalle tukee tavoitetta, jolloin muun muassa mahdollisia kadun ylittämisiä tulee vähemmän ja keskustan ajoittain vaarallistakin liikennettä voidaan hillitä.

Kokoomuksen Anne Teräväinen puoluetoverinsa Tuomo Kurkikankaan kannattamana ehdotti korvattavaksi: Kiirun puiston kokoa ei tule pienentää torin sijoittamisella alueen reunalle.

Minna Kotti (sd.) ehdotti Sorokinin torilausetta poistettavaksi, Kari Ahlbom (kesk.) kannatti. Kotin ehdotus voitti äänin 6–3. Ahlbomin ja Kotin lisäksi samoilla linjoilla olivat keskustan Kai Ramula ja Mirja Rouhiainen, demarien Musi Nezamdoust ja kokoomuksen Jaakko Mäkinen. Elli Kurkikangas (vas.) oli Anne Teräväisen ja Tuomo Kurkikankaan lauseen puolesta. Tämän jälkeen äänestykseen asetettiin perusturvajohtajan pohjaesitys ja Minna Kotin esittämä lauseen poisto. 9-0 eli kaikki olivat lauseen poiston kannalla.