Moni mökkeilijä on valmis maksamaan kunnallisveroa myös mökkipaikkakunnalleen, mikäli monipaikkaisuusaloite etenee eduskunnassa. Tämä käy ilmi Vapaa-ajan asukkaiden liiton ja Omakotiliiton toteuttamasta kyselystä. Jopa 64 prosenttia vastaajista sanoi olevansa valmis harkitsemaan tätä vastineeksi kunnan palveluista, jos kokonaisveroaste ei nousisi.

Tärkeimpinä mökkipaikkakunnan palveluina pidetään julkisia liikenneyhteyksiä, harrastusmahdollisuuksia ja tapahtumia. Myös vapaa-ajanasukasyhdistyksen toimintaa ja yhteisöllisyyttä arvostetaan paljon. Määrällisesti eniten mökkiläiset arvioivat käyttävänsä jätepalveluita, ulkoilutiloja ja -reittejä, kulttuuritapahtumia sekä posti- ja vesihuoltopalveluita. Parhaiten tietoa eri palveluista mökkiläiset kokevat saavansa paikallislehdestä ja toiseksi parhaiten kunnan kotisivuilta.

Etätöiden lisääntyminen näkyi vastauksissa, sillä jopa joka kolmas vastaaja oli tehnyt etätöitä mökiltä käsin. Keskimäärin mökillä vietettiin kolme kuukautta vuodessa. Noin viidesosa vastaajista oli harkinnut muuttavansa mökin vakituiseksi asunnoksi.

Mökkipaikkakunnan hallintoon osallistuisi mielellään vajaa viidesosa vastaajista, mikäli se olisi mahdollista.