Muutokset eivät saa heikentää keskustan asiointiliikennettä

1
Joensuuntien joulutunnelmia.

Teksti Timo Kalenius

Someron kaupunginjohtaja oli pyytänyt ympäristölautakunnalta lausuntoa Someron syrän -hankkeeseen.

Ympäristölautakunta toteaa, että Someron kaupunkikeskuksella on tärkeä rooli kaupungin elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Keskusta kutsuu niin asukkaita kuin vierailijoitakin asioimaan, viihtymään, oppimaan ja liikkumaan.

Ympäristölautakunta toteaa pyrkivänsä jatkossa mahdollisuuksien mukaan huomioimaan suunnitelmassa esitetyt pyrkimykset toimialaansa koskevien asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Lautakunta toteaa lisäksi, että suunnitellut muutokset eivät saa heikentää keskustan asiointiliikennettä.

Someron kaupungin valtuusto linjasi keväällä 2019 elinvoimaseminaarissa keskustan kehittämisen ja sen elinvoimaisuuden ylläpitämisen yhdeksi tärkeäksi osa-alueeksi kaupungin elinvoiman parantamisessa.

Someron syrän -hankkeessa laadittiin keskustan kehitykselle viitesuunnitelma, jolla pyritään vahvistamaan sen elinvoimaisuutta ja lisäämään viihtyisyyttä. Hankkeen tuottama keskustan kehittämisen viitesuunnitelma asettaa suuntaviitat ja esittää keinopaletin keskustan kehittämiselle lyhyellä- ja pitkällä aikavälillä.

1 KOMMENTTI

  1. Siirretään tori, rakennetaan puistoon esiintymislava, tehdään silta joen yli, perustetaan uusia uimapaikkoja…. Ja ennen kaikkea lakkautetaan päätykoulut. Alkaa olemaan päättäjien päät pehmeitä, jos nuo kaikki menee läpi.
    Onneksi sinne on saatu nuorempia mukaan vaikuttamaan asioiden kulkuun. Vanhemmat päättäjät ovatkin jo hukanneet maalaisjärkensä.

Kommenttien lisääminen on estetty.