Nyt voi vastata liikennekyselyyn

0

Yli 15-vuotiaat varsinaissuomalaiset voivat vastata liikenneympäristökyselyyn, jolla selvitetään asukkaiden näkemyksiä muun muassa kevyen liikenteen sekä joukko- ja henkilöautoliikenteen kehittämisestä. Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi liikennesuunnittelussa, poliittisen päätöksenteon tukena ja liikennehankkeiden priorisoinnissa.
Liikenneympäristökysely on avoinna 24. marraskuuta saakka osoitteessa valonia.fi/liikennekysely2021. Kyselystä vastaavat Varsinais-Suomen liitto sekä osana liittoa toimiva kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonia.
Varsinais-Suomen liitto vastaa maakunnan liikennejärjestelmätyöstä. Esimerkiksi väylien, joukkoliikenteen ja liikennettä ohjaavien järjestelmien suunnittelu on käytännössä useiden erilaisten toimijoiden välistä pitkäjänteistä yhteistyötä ja tarpeiden yhteensovittamista. Kyselyn keskeisenä tavoitteena on saada myös asukkaiden ääni yhä vahvemmin kuuluviin.
Kolmatta kertaa toteutettava kysely on nyt laajennettu Turun ydinkaupunkiseudulta koko maakuntaan.
Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toteuttavat kyselyn osana Traficomin rahoittamaa Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2021 -hanketta.