Ruuhkavuodet eivät lopu pikkulapsiaikaan. Yli 700 000 suomalaista eli joka kolmas työssäkäyvä hoitaa läheistään ansiotyön ohessa. Huolehtii vaikkapa muistisairaasta äidistään, vammaisesta lapsestaan tai skitsofreniaa sairastavasta siskostaan.

Hoivatilanne voi olla hyvin kuormittava. Jaksamisen tueksi tarvitaan järjestelyitä sekä yksityiselämässä että työssä.

Lapsiperheiden tukemiseen on työelämässä paljon vakiintuneita käytäntöjä, mutta esimerkiksi iäkästä läheistään hoitavan työntekijän tilanne tunnistetaan työpaikoilla huomattavasti huonommin.

Omaishoitajaliitto nostaa työikäisten, läheisestään huolehtivien ihmisten asemaa ja jaksamisen turvaamista esiin valtakunnallisella omaishoitajien viikolla 21.–28.11.

Työnantajia herätellään tunnistamaan läheisestään huolehtivat ihmiset työyhteisöissä. Valveutunut työnantaja ottaa huomioon työntekijöidensä elämäntilanteet ja kehittää aktiivisesti tapoja tukea ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamista.

Läheisestään huolehtivia rohkaistaan puhumaan avoimesti. Toimivat ratkaisut löytyvät yhdessä sopimalla. Lisäksi tarvitaan lainsäädäntömuutoksia ja omaishoitoa mahdollistavien palveluiden kehittämistä.