Someron vuonna 1988 valmistuneelle seurakuntakeskukselle laaditaan kuntoarvio. Siinä tarkastellaan lämpö-, vesi-, ilma- ja sähköteknisiä sekä rakennusteknisiä asioita.

Saatujen tulosten pohjalta laaditaan 10 vuoden pitkän tähtäimen suunnitelma. Selvitetään, onko akuutteja korjaustarpeita ja mitä kiinteistössä jatkossa tulisi remontoida ja ottaa huomioon.

– Pts-suunnitelman avulla tarvittavat korjaustoimenpiteet ynnä muut pystytään paremmin etukäteen suunnittelemaan ja ennakoimaan myös budjetissa, kertoo seurakunnan talouspäällikkö Kirsi Parviainen.

Kirkkoneuvosto valitsi kuntoarvion laatijaksi ja pts-suunnitelman tekijäksi Talo ja Tarkastus Oy:n. Arvio tehdään kuluvan vuoden aikana.