Kaupunki aikoo investoida julkiseen käyttöomaisuuteen ensi vuonna 3 590 000 euroa. Siihen on saatavissa ulkopuolista rahoitusta ja avustuksia puolisen miljoonaa.

Tekninen lautakunta ehdottaa talousarvioesityksessään hulevesiverkoston perusparannuksia ja laajennuksia liki 2 miljoonalla. Siitä Lamminniemen alueen toteuttaminen nielee suurimman osan, eli 1,5 miljoonaa.

Teiden rakentamiseen ja peruskorjaukseen ehdotetaan 250 000 euroa. Saman verran on suunnitelmissa käyttää neljänä peräkkäisenä vuonna eli yhteensä miljoona vuosina 2022–2025.

Mäkelän alueen kunnallistekniikan suunnitteluun ja toteutukseen suunnataan ensi vuonna 330 000 ja seuraavana 450 000 euroa. Antintien alueen kunnallistekniikan uusimisen suunnittelu aloitetaan ensi vuonna.

Katuvalaistuksen laajentamista ja uudistamista tehdään ensi vuonna 180 000 eurolla. Yhteisprojekteja viedään maaliin yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Listoilla on 200 000 euron hanke, lasten liikuntapuiston rakentaminen Leivonpesän ja Tuulihatun päiväkotien ja Joensuun koulun tienoille. Se edellyttää valtionavustusta. Siihen käytetään varhaiskasvatuksen testamenttivaroja.

Skeittiparkki aiotaan rakentaa torinalueen ja Lidlin väliin. Sen kustannukset ovat 40 000. Hankkeelle haetaan ulkopuolista rahoitusta.

Liikenneympyrän suunnitteluun ja toteutukseen kohdennetaan 100 000 euroa ensi vuodelle, sekä 2023 ja 2024 kummallekin 400 000 euroa. Joensuuntien ja kantatie 52 risteyksen liikenneympyrähanke on yhteinen Elyn kanssa. Tekninen johtaja Marko Mäkinen sanoo, että Ely on alustavasti luvannut tulla mukaan 50 prosentilla kustannuksista.

Keväällä aloitettavaan kaavateiden päällystämiseen varataan 90 000 euroa ensi vuodelle.

Ensi vuonna on tarkoitus aloittaa kevyen liikenteen väylien suunnittelu Leivontien loppuosaan, Pärnämäentien ja Hämeen Härkätien väliselle osuudelle Ihamäentietä.

Kaupungin tekninen johtaja oli esittänyt venelaiturin rakentamisesta Kyyrän virkistysalueelle. Lautakunta päätti yksimielisesti, että rakennetaankin yksi venelaituri lisää Härkälän rantaan. Kustannukset ovat 25 000 euroa. Kyyrän asuinalueelle kaavaan merkitty uimaranta toteutetaan ensi vuonna, 30 000 euroa.

Keskustaajaman liikenneturvallisuutta parannetaan 45 000 eurolla ensi vuonna sekä 75 000 eurolla vuonna 2023 ja 45 000 eurolla vuosina 2024 ja 2025. Se tehdään laadittavan liikenneturvallisuusselvityksen mukaan ja huomioiden keskustaajaman kehittämishanke.

Puistostrategian mukaan ryhdytään kehittämään puistoja ja yleisiä alueita puisto kerrallaan. Siihen suunnataan yhteensä 60 000 euroa seuraavana neljänä vuotena.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle näitä julkisen käyttöomaisuuden toimia tehtäväksi.