Aloitteita, joilla Somerolle saataisiin asukkaita, lapsiperheitä ja syntyvyys nousuun

0

Valtuustoryhmät demarit, kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset ovat hyvin samoilla linjoilla valtuustoaloitteissaan. Niillä halutaan tehdä Somerosta lapsiystävällinen paikka ja tiedon kiirivän lapsiperheiden korviin, jotka mielivät muuttoa maaseutupaikkakunnalle.

Kristillisdemokraattien Reima Anolinin aloitteessa ehdotetaan vauvarahan käyttöönottoa mahdollisimman pian. Vauvarahakokeilu kestäisi viisi vuotta, jonka aikana syntyneet lapset olisivat oikeutettuja vauvarahaan.

Suuruus olisi 1 000 euroa vuodessa/vauva. Sitä maksetaan 10 000 euroa vauvaa kohti ehdolla, että vauvan äidin asuinkunta ja kotikunta, eli henkikirjoituskunta on kokeilujakson aikana ja vauvan syntymähetkellä Somero.

Vauvarahaa maksettaisiin 10 vuoden ajan. Oikeus siihen päättyy ennenaikaisesti, mikäli rahaan oikeutetun lapsen asuinkunta ja henkikirjoituskunta Somerolta vaihtuu joksikin muuksi kunnaksi. Oikeutta vauvarahaan ei saa takaisin, vaikka lapsi palaisi ennen 10 täytettyään takaisin Someron asukkaaksi.

Anolin toteaa Someron profiloituneen lapsiystävällisenä ja urheilullisena kaupunkina, joka niittää mainetta hyvillä varhaiskasvatus- ja koulupalveluillaan sekä menestyvillä kirjailijoilla, muusikoilla, taiteilijoilla ja urheilijoillaan.

– Meissä somerolaisissa on viisautta ja voimaa, aitoa rakkautta ja elämän iloa. Monet ihmettelevät, että löytyykö Somerolta tämä satumaisen kuuluisa gallialaiskylän taikapata vai mikä on meidän menestyksemme salaisuus. Vastaus siihen olemme me somerolaiset itse!

– Laskeva väestöennuste ja pienenevät ikäluokat antavat vahvan viestin, että lapsiperheitä ja asukashankintaa täytyy tukea nykyistä enemmän. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä lasten valtionosuudet tulevat olemaan yksi keskeisimmistä tulolähteistä Somerolle. Voisimme palkita perheitä ja antaa osan tästä valtionosuudesta heille, selvittää Anolin.

Suomesta löytyy esimerkkikuntia, jotka ovat saaneet päätöksillään ikärakennettaan monipuolistettua kasvukeskusten ulkopuolella ja lisättyä lasten osuutta väestössään vastoin yleisiä syntyvyys- ja lapsitrendejä. Yksi on Lestijärvi. Sinne syntyi vuonna 2012 yksi lapsi ja seuraavana 14. Syntyvyystaso Lestijärvellä on pysynyt noin 10 lapsen tasolla.

– Jos tämä toimii Lestijärvellä, miksei Somerolla? Tuodaan lapset Somerolle ja käännetään laskevan syntyvyystrendin tuomat haasteet voittoputkeksi! toteaa Anolin.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä ehdottaa hyvin vastaavanlaista ja samansuuruista vauvarahaa. Lisäyksenä on, että se myönnettäisiin hakemuksesta myös alle 1-vuotiaan lapsen adoptoineelle perheelle samoilla asumisehdoilla.

Perussuomalaisten mielestä kaupungilta saatava tuki poistaisi taloudellisia paineita lapsen hankkimiseen. Samalla se tukisi kaupungin elinvoimaa väkiluvun lisääntyessä ja auttaisi koulu- ja päiväkotipalveluiden säilyttämisessä.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän mielestä lapsiystävällisyys on kunnalle kilpailu- ja elinvoimatekijä. Somerolle tarvitaan uusia asukkaita ja sitä kautta lisää veronmaksajia. Lapsiystävällisyydellä on vaikutusta, valitseeko perhe Someron uudeksi kotipaikkakunnakseen. Valintapäätös vaikuttaa myös alakoulujen tulevaisuuteen.

Ryhmä ehdottaa aloitteessaan, että Someron kaupunki hakeutuu mukaan Suomen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin, joka auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Se perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City -malliin, joka on käytössä jo 44 kunnassa.

Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen voi saada kunta, joka on sitoutunut ja pyrkii aktiivisin toimin toteuttamaan ja kehittämään lasten osallisuutta ja oikeuksia. Tunnustuksen on jo saanut 16 kuntaa, muun muassa Forssa, Tammela ja Hämeenlinna.

– Lapsen oikeus terveydenhuoltoon tai koulutukseen ei ole mielipidekysymys, vaan lapsen oikeudet on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, joka on valtioita sitova ihmisoikeussopimus. Siinä on neljä yleisperiaatetta: syrjimättömyys, lapsen edun huomioiminen, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lapsen näkemysten kunnioittaminen.

Kunnassa huomioidaan, että jokainen lapsi tuntee olevansa arvokas, saa elää turvassa ja harrastaa. Jokaisella on kavereita ja turvallinen aikuinen. Lapsi saa äänensä kuuluviin ja huomioidaan päätöksenteossa

Demarien mielestä malli ei lisää kunnan velvoitteita eikä kustannuksia. Se toimii työkaluna, jonka avulla kunta huomioi päätösten vaikutukset lasten hyvinvointiin ja osaltaan toimii ongelmia ennaltaehkäisevänä toimena. Mallia voi toteuttaa yhdessä kolmannen sektorin tai muiden toimijoiden kanssa.